Stilling:

Studiekonsulent ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

Søknadsfrist 21. desember 2018

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi(AMEK) omfatter institutt for TV-utdanninger, institutt for spillutdanninger og fagmiljøet Film og fjernsynsvitenskap. Fakultetet har aktivitet på Hamar og Lillehammer


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi(AMEK) er det ledig en spennende stilling som studiekonsulent. Det er en 100 % fast stilling med arbeidssted Hamar. Det er ønskelig med tiltredelse så raskt som mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Studieveiledning for studenter ved spillutdanningen
 • Arbeid med undervisningsplanlegging – koordinere møter og sikre fremdrift innen oppsatte frister, koordinere behov og ønsker opp mot tilgjengelige ressurser (lokaler, medarbeidere, m.m.)
 • Førstekontakt for studenter i studieadministrative spørsmål
 • Studieadministrativ støtte (veiledning/rådgivning) til ledelse og fagansatte ved instituttet
 • Kvalitetssikre arbeidet med å implementere Canvas i den faglige virksomheten ved instituttet
 • Bidra til enhetlig og god kommunikasjon fra instituttet til studentene
 • Bistå i studieutviklingsarbeid, med særlig fokus på å utvikle studieadministrative rutiner i tråd med den faglige virksomheten
 • Oppfølging av instituttets studiekvalitetsarbeid
 • Administrativ og praktisk tilrettelegging av opptak, eksamen og/eller andre former for vurdering av studentarbeider
 • Andre studieadministrative oppgaver ved behov og etter avtale med undervisningsleder og/eller instituttleder
 • Ved behov bistå i arbeidet med planlegging og koordinering av prosjekter og produksjoner
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov. Kan også gjøre arbeid for hele fakultetet

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå innen for eksempel organisasjonsfag.Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Relevant praktisk arbeidserfaring fra fagfeltet er ønskelig.
 • Erfaring med administrativt arbeid. Studieadministrativ erfaring fra høyere utdanning er en fordel
 • Generelt god IKT-kompetanse og fortrolighet med digitale verktøy
 • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig/ Må kunne tilegne seg god fremstillingsevne på norsk, skriftlig og muntlig, innen tre år etter ansettelse
 • Gjerne erfaring fra spill og animasjon

Personlig kompetanse

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Målrettet og selvstendig
 • Strukturert og serviceorientert

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1408 førstekonsulent/1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Mulighet for utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. HINN oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Kontakt

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk på stillingen