Stilling:

Førstekonsulent i seksjon for dukumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI)

Søknadsfrist 29.03.2019

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

 • Daglige driftsoppgaver, herunder postbehandling, journalføring og kvalitetssikring av registrerte dokumenter
 • Kvalitetssikring og publisering av offentlig journal
 • Veilede og samarbeide med saksbehandlere og ledere om saksbehandlingsrutiner, arbeidsprosesser og dokumentflyt
 • Brukerstøtte for Public 360
 • Bidra til brukeropplæring

Stillingen er for tiden lagt til Avdeling for digitalisering og infrastruktur, seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) stillingen er midlertidig iet år fra tiltredelse, 100%.

Tiltredelse ønskes så snart som mulig.

Kontakt

 • Katrine Lystad Bakaas, Fung. leder SDI, Tel: 62 43 00 48, Mob: 979 51 044, e-post: [email protected]

Kvalifikasjonskrav

 • Minst 3 års relevant høyere utdanning, utdanning på bachelornivå innen arkivfag og/eller IKT
 • Dokumentert, relevant realkompetanse vil kunne erstatte deler av utdanningskravet
 • Erfaring fra offentlig forvaltning/arkiv og systemadministasjon er ønskelig
 • God skriftlig framstillingsevne og gode norsk- og engelskkunnskaper

Personlig kompetanse

 • Trives med rutinearbeid
 • Nøyaktig
 • Kan arbeide selvstendig og i team
 • Imøtekommende og serviceinnstilt

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1408 førstekonsulent i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen