Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førstekonsulent / seniorkonsulent - studieavdelingen

Søknadsfrist: 28.04.2019

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

Hovedoppgave:

 • Studieadministrative oppgaver på institusjonsnivå.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver knyttet til registrering, kvalitetssikring og vedlikehold av data i Felles Studentsystem (FS), og i andre studieadministrative systemer
 • Saksbehandling
 • Rådgivning og veiledning
 • Utarbeide og publisere rutiner, brukerveiledninger og informasjon
 • Koordinere møter og referatskriving

Andre arbeidsoppgaver og ansvarsområder kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til Utdanningsavdelingen

Stillingen er et vikariat i 100% stilling

Tiltredelse snarest mulig

Kontakt

Kvalifikasjonskrav

Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen offentlig forvaltning eller IKT. Kravet om formalkompetanse kan fravikes ved særlig relevant arbeidserfaring.

God kunnskap av bruk av administrative datasystemer og gode IKT-kunnskaper

Ønskelig med saksbehandlingserfaring fra offentlig forvaltning og/eller erfaring fra studieadministrativt arbeid

Personlig kompetanse

Vedkommende bør:

 • kunne arbeide selvstendig, men også i team
 • ha god gjennomføringsevne
 • være løsningsorientert
 • ha høy arbeidskapasitet
 • ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både i norsk og på engelsk
 • være fleksibel og ha gode samarbeidsevner

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1408/1363 førstekonsulent/seniorkonsulent i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen