Stilling:

Førstekonsulent / Rådgiver ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

Søknadsfrist 21. desember 2018

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi(AMEK) omfatter institutt for TV-utdanninger, institutt for spillutdanninger og fagmiljøet Film og fjernsynsvitenskap. Fakultetet har aktivitet på Hamar og Lillehammer.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi(AMEK) er det ledig en spennende stilling innen HR området. Det er en 100 % fast stilling med arbeidssted Hamar.

Nærmeste leder er administrativ leder ved fakultetet. Stillingen vil være fakultetets hovedressurs innen HR og lønn og inngår i høgskolens HR-matrise.

Arbeidsoppgaver

 • HR-støtte til ledere på områder som rekruttering og mottak av nye ansatte, permisjoner, fratredelser, sykmeldinger etc.
 • Utviklingsoppgaver på HR-området
 • Saksbehandler- og utreder oppgaver
 • Inngå avtaler og oppfølging av gjestelærere, sensorer etc
 • Kontroll og attestasjon av bilag
 • Bestillinger
 • Møteadministrasjon

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Annen særlig relevant erfaring kan veie opp for krav om utdanning
 • Beherske engelsk og norsk/skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Generelt god IKT-kompetanse og fortrolighet med digitale verktøy
 • Erfaring fra operativt HR-arbeid og saksbehandling er ønskelig

Personlige kvalifikasjoner:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å motivere og skape engasjement
 • Målrettet og selvstendig
 • Fleksibel og initiativrik
 • Strukturert og serviceorientert
 • Kan jobbe i team
 • Trives også å jobbe under tidspress

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1408 førstekonsulent. Særlig kvalifiserte medarbeidere kan innplasseres som rådgiver. i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. HINN oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Kontakt

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk på stillingen