Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Ingeniør - Nettverkssikkerhet

Søknadsfrist: 30.05.2019

Spennende ingeniørstilling i Innlandet

Om stillingen(-e)

Høgskolens IT-avdeling består av 32 ansatte og 14 lærlinger. Den er organisert i fem hovedområder: Seksjon for server og applikasjoner, Seksjon for brukerservice, Seksjon for nettverk og sikkerhet, Seksjon for lærings- og forskningsteknologi og Seksjon for AV-infrastruktur.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Kravet til sikkerhet øker i takt med utsetting av tjenester og datalagring. Som følge av dette og høgskolens brede satsning på digitalisering ønsker vi å øke innsatsen på området med 1 til 2 stillinger på seksjonen for nettverk og sikkerhet.

Seksjonen har ansvar for utvikling og drift av nettverksinfrastruktur, samt sikkerhetsarkitektur for IT-avdelingen.

Stillingen(e) er fast, 100 %.

Høgskoleadministrasjonen er lokalisert på Lillehammer og Elverum. En del reisevirksomhet må påregnes.

Kontakt

 • Seksjonsleder Margrete Rundtom, Tel: 61 28 83 83, Mob: 970 20 044e-post: [email protected]
 • IT-direktør Brigt Birkeland, Tel: 62 43 01 23, Mob: 974 37 434e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver

 • Utøve sentrale funksjoner innenfor fagområdet nettverk og sikkerhet
 • Utvikling og implementering av IT-avdelingens sikkerhetsarkitektur
 • Delta i nasjonal beredskapsgruppe for IT sikkerhetshendelser
 • Utvikle lokal beredskap for IT sikkerhetshendelser
 • Planlegging, utbygging, samt drift og vedlikehold av høgskolens nettverksinfrastruktur og trådløse nettverk
 • Planlegge og utføre sikkerhetsoppgaver knyttet til nettverksinfrastruktur, herunder utføre overvåkings- og kontrolloppgaver over den samlede infrastrukturen
 • Utvikle og vedlikeholde planer, rutiner og dokumentasjon innen området
 • Lede og delta i prosjekter

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som er teknisk interessert, liker å sette deg inn i ny teknologi og arbeider aktivt for å utvikle egen kompetanse. Du har sans for logikk og er analytisk i feilsøking. Du har høy arbeidskapasitet og trives med å arbeide med flere saker samtidig. Du er videre målbevisst og har evne til gjennomføring og er ikke redd for å ta på deg ansvar. Du er serviceinnstilt og opptatt av kvalitet i leveransen. Du samarbeider godt med andre og ønsker å bidra til godt arbeidsmiljø.

 • 3-5 års erfaring fra fagområdet
 • Relevant høyere utdanning på bachelor/master nivå eller tilsvarende
 • Sertifisering innen nettverk/sikkerhet
 • Førerkort klasse B
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vurdering av kvalifikasjoner baseres på en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet. Avhengig av kvalifikasjonene til søkerne vurderes det om oppgavene blir dekket av en stilling eller om de fordeles på to stillinger; en stilling med fokus på nettverkinfrastruktur og en med fokus på sikkerhet og sikkerhetsarkitektur.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1181 Senioringeniør/1087 Overingeniør/1085 Avdelingsingeniør i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen