Stilling:

Leder for Seksjon for dokumentasjons - og informasjonsforvaltning

Søknadsfrist 21. januar 2019

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Digitalisering er et satsingsområdet for Høgskolen i Innlandet. Økt bruk av digital arbeidsflyt, e-skjema og robotisering av repeterende oppgaver skal effektivisere administrative systemer. Seksjon for dokumentasjon- og informasjonsforvaltning er sentral i dette arbeidet.

Vi søker en leder med ansvar for å

 • Sikre strategisk utvikling av informasjonsforvaltningen på tvers av enheter og fagfelt
 • Ivareta en aktiv rådgiverrolle i organisasjonen innenfor fagområdet
 • Sikre effektiv dokumenthåndtering, gode robuste tjenester og kompetent prosess-støtte
 • Være pådriver for å videreutvikle samhandling og kunnskapsdeling

Vi benytter dokumenthåndterings- og saksbehandlingssystemet P360. Stillingen er 100%, fast. Den rapporterer til direktør for digitalisering og infrastruktur. Seksjonen har medarbeidere både på Lillehammer og i Elverum.

Kvalifikasjoner

 • IKT-forståelse og interesse for teknologi som redskap for organisasjonsutvikling
 • Erfaring med prosjekt- og prosessledelse
 • God dokumentfaglig bakgrunn
 • Relevant høyere utdannelse, på mininium bachelornivå
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid i større virksomhet
 • Ledererfaring er ønskelig

Vi søker en strategisk relasjonsbygger med gjennomføringsevne, som evner åutfordre og tar en aktiv rolle i endring og utvikling. Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1072 Arkivleder i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Mulighet for utvikling
 • Gode velferdsordninger

Kontakt

 • Direktør for digitalisering og infrastruktur Marit Torgersen, Telefon 911 04063

Velkommen som søker!

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. HINN oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Søk på stillingen