Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor - veiledning

Søknadsfrist 21. oktober 2018

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingen er lagt til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, med hovedtilhørighet til Institutt for kunstfag og kulturstudier

Stillingen er midlertidig, 70 % for perioden 1.1.2019 - 31.7.2019.

Sentrale arbeidsoppgaver

Profesjonsrettet undervisning ved barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen, faglærerutdanningen og årsstudiet i musikk, spesielt undervisning i musikkformidling, hørelære og improvisasjon samt at musikkdidaktikk og -metodikk kan være aktuelt. Den som ansettes må regne med å delta aktivt i videre utvikling av musikkstudiene ved fakultetet.

Kompetanse og erfaring

Utdanningskrav:

  • Førstelektor/høgskolelektor i musikk

Pedagogisk kompetanse:

Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere uten formell pedagogisk kompetanse må gjennmføre kurs i høgskolepedagogikk.

Erfaringskompetanse:

Søker må ha erfaring fra undervisning i høyere utdanning, fortrinnsvis lærerutdanning, både BLU, GLU og faglærerutdanning i musikk innenfor de musikalske fagområdene som er relevante for stillingen.

Generelt god IKT-kompetanse

God framstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlig kompetanse

Den som ansettes må ha gode samarbeidsevner og kunne forholde seg positivt og konstruktivt til et mangfoldig musikkstudentmiljø, ulike utdanningsmessige retninger for musikkfaget innen de ulike utdanningene og studenters ulike musikalske bakgrunner og nivå.

Om søknaden

Søknad og CV registreres elektronisk via lenke i annonseteksten.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Høgskolen tilbyr

  • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode førstelektor/høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
  • Tilrettelegging for faglig utvikling
  • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. HINN har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Kontakt

  • Instituttleder Ingeborg Lunde Vestad, Tel: 62517688, Mob: 97705423, e-post: [email protected]

Søk på stillingen