Stilling:

Rådgiver - administrativ forskningskoordinator

Søknadsfrist 19.11.2018

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.


1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for en rådgiver som skal jobbe med administrativ oppfølging av forskningsprosjekter. Stillingen er fast, og plassert i Seksjon for prosjektstøtte, med p.t. arbeidssted Bergen.

Havforskningsinstituttet lykkes godt med søknader til EU og Norges forskningsråd (NFR), noe som bidrar til en stadig økende prosjektportefølje som trenger administrativ oppfølging.

Hovedoppgavene vil være:

  • Administrative prosjektoppgaver som økonomi, oppfølging av partnere, kommunikasjon, rapportskriving og fakturering av kunder.
  • Samarbeid med prosjektledere, programledere, forskere og andre ressurspersoner på instituttet, blant annet med hensyn til budsjettering og rapportering av prosjekter.
  • Analysearbeid i hovedsak tilknyttet prosjektøkonomi og ressursutnyttelse.

Oppgavene kan endres og organiseres i tråd med instituttets behov og seksjonens funksjon innenfor målsettingen om økt ekstern finansiering. Arbeidet vil foregå i samarbeid med seksjonens team for søknads- og koordineringsstøtte.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker en person med relevant erfaring og utdanning på masternivå. Personer med lavere utdanning, men med lengre relevant erfaringskompetanse, vil også kunne komme i betraktning.

Erfaring fra kunnskapsorganisasjoner er en fordel. Det er ønskelig med kjennskap til EUs rammeprogram og annen forskningsfinansiering. Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk, samt evne til å jobbe selvstendig og målrettet med en god serviceinnstilling, er nødvendig.

Vi tilbyr:

  • Fast 100 % stilling i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning.
  • Lønn etter avtale, i henhold til statens regulativ som 1434 rådgiver.
  • Et spennende arbeidsmiljø med god faglig utvikling.
  • Lokaler sentralt i Bergen.
  • Fleksitidsordning.
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 % innskudd av bruttolønn).
  • Velferdstilbud.

Noe reisevirksomhet knyttet til stillingen må påregnes.

Ytterligere informasjon

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med seksjonsleder Helene Pedersen, e-post: [email protected], tlf. 922 98 168, ev. seniorrådgiver Anita Jacobsen, tlf. 97953774 / [email protected], eller se vår nettside: www.hi.no.

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er også en IA-virksomhet, og ønsker å legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere i spesielle tilfeller kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, relevante attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 19. november

Søk på stillingen