Ledig stilling ved Havforskingsinstituttet

Stipendiat i populasjonsgenetikk og genomikk på torsk

Søknadsfrist: 22.04.2019

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttet er det ledig en 4-årig stipendiatstilling tilknyttet forskningsgruppe populasjonsgenetikk for å jobbe med genetikk og genomikk av torskepopulasjonsstruktur langs hele kysten. Stillingen vil ha arbeidsted i Bergen.

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner

i Matre, Austevoll og Flødevigen.


Den 1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Selv om antall kyst torsk (NCC) er redusert kraftig i Norge, er det fortsatt en viktig nasjonal ressurs. Som en del av den eksistrende oppbyggnings- og forvaltningsplanen trenger vi bedre kunnskap og forståelse av populasjonsstruktur på NCC, hvor og når den overlapper og krysser seg med skrei (NEAC), og hva de underliggende mekanikker som ev. styrer konnektivitet i genetisk struktur langs kysten. I den siste tiden har det kommet mye kunnskap om genetikk og genomikk på torsk, inkludert både NEAC og NCC, men det er fortsatt viktige ubesvarte spørsmål, og med de nylig utviklete geonomiske ressursene for arten satser vi på å løfte kunnskapen videre.

Arbeidsoppgaver

Til prosjektet ønsker vi å ansette en stipendiat i genetikk/genomikk på kysttorsk. Kandidaten vil jobbe i nært samarbeid med et prosjektteam som har bred og rik kompetanse fra genetikk til fiskeribiologi. Kandidaten vil jobbe med, og delvis få ansvar for, håndtering av prøvemateriale inkludert database, planlegging og delvis gjennomføring av genetiske analyser i lab, i tillegg til statistisk håndtering av genetisk og genomisk data.

Kandidaten vil også få ansvar for å visualisere, rapportere og publisere dataene i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter sammen med prosjektgruppen.

Kvalifikasjonskrav

Til denne stillingen ønsker vi oss en motivert kandidat med relevant fagbakgrunn, og mastergrad innen genetikk eller lignende. Kandidaten må kunne dokumentere direkte erfaring med relevante genetiske laboratorieanalyser, håndtering og kvalitetssikring av genetiske data, og analyser på slike data. Kjennskap til populasjonsgenetikk, genomikk samt torskebiologi generelt vil være en fordel. Erfaring fra vitenskaplig publisering vil også være en fordel.

Til stillingen ligger til sammen ett år med pliktarbeid. Dette vil avtales nærmere med kandidaten, men kan innebærer laboratorie- og skrive arbeid. Dette vil bli jevnt fordelt gjennom perioden.

Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, evne til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet, samt evne til å generere, gjennomføre og rapportere aktiviteter vektlegges.

Tilsetting i stilling som stipendiat forutsetter at kandidaten oppfyller opptakskravene til PhD programmet ved Universitetet i Bergen.

Vi tilbyr

  • et godt, utfordrende og kreativt arbeidsmiljø
  • arbeid i et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt
  • fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud

Denne stillingen representerer en god karrieremulighet for en dyktig og motivert person som vil bli del av en produktiv forskningsgruppe, og vil kunne finne glede og inspirasjon i å arbeide ved Norges ledende marine forskningsinstitutt med et aktivt, levende og bredt sammensatt forskningsmiljø.

Spørsmål om stillingen

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med:

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Send elektronisk søknad vedlagt CV, kopi av relevante attester og vitnemål samt kopi av eventuell publikasjonsliste via link på denne siden.

Søk på stillingen