Ledig stilling ved Havforskingsinstituttet

Overingeniør

Søknadsfrist: 22.05.2019

Vil du jobbe med B-vitaminer på vårt laboratorium for næringsstoffer?

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for en overingeniør som fortrinnsvis skal jobbe med metodeutvikling, metodevalidering og analyser av B-vitaminer. Den ledige stillingen er plassert i laboratorium for næringsstoffer.

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.


I 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Om seksjonen

Laboratorium for næringsstoffer har ansvar for analyse av næringsstoffer (vitaminer, fettsyrer, fettklasser og aminosyrer), tilsetningsstoffer og kvalitetsparametere. Analysene utføres i næringsmidler, fôr, fisk og fiskeprodukt, men også i humant biologisk materiale. Laboratoriet har fokus på at analysemetoder skal ha både god kvalitet og samtidig være effektive og utføres med moderne teknikk. Vår instrumentpark er moderne med blant annet GC-FID, HPLC med ulike detektorer som UV, Fluorescense og MS, samt utstyr for automatiserte opparbeidingsteknikker. B-vitaminanalyser utføres i dag med mikrobiologisk/kjemisk og HPLC-Fluorescense teknikk. Det jobbes også med å utvikle nye analysemetoder for B-vitaminer med LC-MSMS teknikk.

I dag har vi 17 tilsatte og 1 lærling ved laboratoriet. Laboratoriet er akkreditert etter NS –EN ISO /IEC 17025, og er nasjonalt referanselaboratorium for tilsetningsstoffer/næringsstoffer i fôr.

Sentrale arbeidsoppgaver

Den som ansettes skal bidra med opparbeiding av prøver og analyse av B-vitaminer med mikrobiologisk og HPLC-MSMS teknikk. I stillingen inngår også innføring og valiering av ny metodikk for analyse av B-vitaminer med HPLC-MSMS teknikk. Dette arbeidet utføres i tett samarbeid med vitenskapelig anvarlig for metodene. Ved behov kan det også bli aktuelt å bidra på andre analysemetoder. Andre arbeidsoppgaver som ligger til stillingen vil være drift og vedlikehold av analyseinstrument og oppfølgning av kvalitetssikringsrutiner, samt kvalitetssikring av resultater.

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelorgrad eller mastergrad fra universitet eller høgskole innenfor relevant fagfelt. Det er ønskelig med fagretning organisk/analytisk kjemi
 • Erfaring i analyse av vitaminer, spesielt med fokus på HPLC og mikrobiologisk teknikk
 • Kromatografikunnskap
 • Erfaring med bruk av labdataprogrammer
 • Kjennskap til LIMS (Laboratory Information Management System)
 • God forståelse for analysearbeid
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Vi på Havforskningsinstituttet er overbevist om at personlighet spiller en rolle i hvordan man jobber, kommuniserer og trives på arbeidsplassen.

I denne stillingen vil du samarbeide mye med dine kolleger, og det er viktig at du kommuniserer åpent og godt, og at du trives med ulike typer mennesker. Vi vektlegger fleksibilitet med hensyn til å ta på deg oppgaver som er nødvendige for den daglige driften av avdelingen.

Arbeidet vil variere mellom å bidra til metodeutvikling og validerig, og å jobbe etter allerede etablerte rutiner. Det er viktig at du trives med begge deler. Vi ser etter deg som kan arbeide resultatorientert, nøyaktig og strukturert, og som har en indre driv til å aktivt holde deg faglig oppdatert.

Vi tilbyr:

 • arbeid i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
 • et spennende og solid fagmiljø
 • lokaler sentralt i Bergen
 • fleksitidsordning, med sommer- og vintertid
 • offentlig tjenestepensjonsordning i Statens Pensjonsordning
 • bedriftshytter og bedriftsidrettslag

Ytterligere informasjon

Stillingen lønnes i stillingskode 1087 overingeniør i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes det 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via Jobb Norge. CV, vitnemål og andre relevante attester legges ved i søknaden. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Havforskningsinstituttet har fokus på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og ønsker å legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte:

Besøk gjerne våre nettsider på www.hi.no!

Søk på stillingen