Ledig stilling ved Havforskingsinstituttet

Overingeniør innen marinbiologi

Søknadsfrist: 23.05.2019

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttet har vi nå ledig en fast stilling som overingeniør. Stillingen er knyttet til Forskningsgruppe Økosystemakustikk. Stillingen vil være knyttet opp mot mange ulike prosjekt som spenner fra feltarbeid på leppefisk, effekter av seismikk, adferdsobservasjoner av fisk og plankton i lab og felt, effekter av klimaendringer og forurensing på marine organismer. Arbeidssted er Austevoll, men arbeid i og rundt i Flødevigen. En god del feltarbeid andre steder langs kysten må påregnes.

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter sju forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.


Den 1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Arbeidsoppgaver

Det er behov for fast tekniker knyttet til flere aktiviteter i faggruppen, men med mye arbeid opp mot vill leppefisk. (feltarbeid: fiske med ruser og teiner, merking av fisk (div. merkemetoder), filming med GoPro og stereokamera, utvidet prøvetaking i felt (f.eks. til genetikk og sykdom), kartlegge habitat, montere og bruke loggere for lesing av PIT- merker. Etterarbeid: punching av data, opparbeiding av innsamlet fisk (lengde, vekt, otolitter), preparere otolitter og fiskeskjell for alderslesing, alderslesing, opparbeide filmer fra felt inkl. registrering av adferd, oppsummere loggedata., statistiske analyser m.m.

Det må også påregnes en del oppgaver i forbindelse med aktiviteter knyttet til gruppens adferdslab på Austevoll. Denne aktiviteten foregår både i lab og felt, og hensikten er å teste hvordan miljø og miljøendringer påvirker ulike organismer (plankton og fisk). Oppgavene her vil være i forbindelse med gjennomføring av forsøk og analyser i etterkant.

Det må i tillegg påregnes arbeid opp forskning på fisk og lyd.

Kvalifikasjonskrav

Må ha:

 • Mastergrad i marinbiologi eller tilsvarende
 • Solid feltarbeiderfaring
 • Erfaring med undervannsfilming og videoanalyser
 • Erfaring med adferdsanalyser fra felt og lab
 • Fleksibilitet
 • Sertifikat for bil

Bør ha erfaring med:

 • Ruse og teinefiske
 • Leppefisk
 • Rognkjeks
 • Ål
 • Merkemetoder
 • Alderslesing av otolitter og fiskeskjell
 • Statistiske metoder inkl. bruke R
 • Forsøk som inkluderer lyd, f.eks. seismikk
 • Arbeidsspråket ved Havforskningsinstituttet er norsk, så norskkunnskaper er en fordel. Søkere som ikke kan norsk vil bli gitt opplæring, og i så fall vil det bli krevd tilstrekkelig progresjon i forbedring av norskkunnskaper.

Fordel med kjennskap til:

 • Merdforsøk
 • Habitatanalyser
 • Prøvetaking sykdom
 • Prøvetaking genetikk

Vi tilbyr

 • Et utfordrende og kreativt miljø
 • Arbeid i et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud

Ytterligere informasjon

Stillingen lønnes i stillingskode 1087 overingeniør i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten. Fra bruttolønn trekkes 2% til statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, vennligst kontakt gruppelder Rolf Korneliussen, tlf 488 97 388, epost: [email protected] eller ser vår web-side www.hi.no

Søknad sendes elektronisk via jobbnorge. CV, vitnemål og andre relevante attester legges ved søknaden.

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Søknadsfrist er 23.05.19

Søk på stillingen