Stilling:

Avdelingsingeniør / overingeniør i akvakultur / fiskebiologi

Søknadsfrist 18.02.2019

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner

i Matre, Austevoll og Flødevigen.


1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttet er det ledig en fast stilling som avdelingsingeniør i forskningsgruppen Reproduksjon og utviklingsbiologi. Arbeidssted vil være ved Havforskningsinstituttet sin forskningsstasjon i Matre.

Arbeidsoppgaver

Aktuelle arbeidsoppgaver for stillingen vil være å delta i gjennomføring av forsøk med fisk, bruk av røntgen og røntgendiagnostikk, analyse av mineralinnhold og mekanisk stryke i bein, bildebehandling, analyse av ploidi status og enkle labanlyser, og DNA rensing.

Kvalifikasjoner

For denne stillingen søker vi en kandidat med utdanning, fortrinnsvis relevant fagbrev eller høyere akademisk utdanning, og erfaring innen fiskebiologi og laboratoriearbeid. Vi trenger en person med gode kommunikasjonsevner, ettersom arbeidet utføres i større lag og i samarbeid med både nasjonale og internasjonale partnere.

Vi tilbyr:

  • et utfordrende og kreativt arbeidsmiljø
  • arbeid i et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt
  • godt arbeidsmiljø
  • fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud

Ytterligere informasjon

Stilling som avdelingsingeniør/overingeniør (kode 1085/1087) lønnes etter statens lønnsregulativ. Fra bruttolønn trekkes 2 % til statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, vennligst kontakt:

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV inklusive vitnemål og attester.

Søk på stillingen