Stilling:

Forskningstekniker innen diettanalyser av fisk

Søknadsfrist: 21. februar 2019

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.


Den 1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig et 1-års vikariat som avdelingsingeniør/overingeniør ved forskningsgruppe Økosystemprosesser, med arbeidssted Bergen. Arbeidet omfatter diettanalyser av fisk, deltagelse på tokt på våre fartøyer og eventuelle leiefartøy, og bistå inn mot ulike forskingsprosjekt med datatilrettelegging og -bearbeiding. Arbeidet inngår som en del av overvåkning, forskning og rådgivning på viktige fiskebestander i våre farvann, samt på de marine økosystemenes struktur og dynamikk.

Arbeidsoppgaver vil være:

 • Diettanalyser basert på mageprøver fra pelagisk fisk og bunnfisk.
 • Kvalitetssikring, tilrettelegging og analyser av data.
 • Tilretteleggelse for tokt.
 • Tokt/felt-arbeid og annen reisevirksomhet.
 • Bidra til utvikling av metoder for prøvetaking og analyse.
 • Delta i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt.

Av kvalifikasjoner må søkeren ha:

 • Utdanning innenfor biologiske fag på høyskole- eller universitetsnivå. Relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning.
 • God kunnskap om taksonomi på en eller flere av gruppene dyreplankton, fisk og bunndyr.
 • Stor interesse for videreutvikling av egen taksonomisk kompetanse.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, evne til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet er viktig.
 • Gode norskkunnskaper eller ha vilje til å lære norsk, da arbeidsspråket er norsk.
 • Gode engelskkunnskaper og evne å kommunisere skriftlig og muntlig på engelsk.
 • I forbindelse med tokt må den som tilsettes tilfredsstille de helsemessige kravene fra sjømannslege.

God IT-kompetanse innen bruk av datavisualisering og analyse (GIS, Excel, med mer) vil være en fordel. Likeledes er tokterfaring, samt erfaring fra diettanalyser en fordel.

Vi tilbyr:

 • Gode opplæringsmuligheter.
 • Et godt, kreativt og utfordrende arbeidsmiljø.
 • Arbeid i et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt.
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud.

Stillingen som 1085 avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør (avhengig av kvalifikasjoner) lønnes etter statens lønnsregulativ.

Ytterligere informasjon

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt forskningsgruppeleder Mette Skern-Mauritzen, e-post: [email protected], tlf.: 92462615 eller se vår nettside: www.hi.no.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, vitnemål og relevante attester.

Søknadsfrist: 21. februar 2019

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er også en IA-virksomhet, og ønsker å legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere i spesielle tilfeller kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Søk på stillingen