Stilling:

Avdelingsingeniør / overingeniør innenfor fangst- og redskapsforskning

Søknadsfrist: 31. oktober 2018

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttet i Europa med vel tusen ansatte og en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Vårt hovedkontor ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.


1. januar 2018 ble HI fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttet er det ledig en fast stilling som avdelings-/overingeniør. Stillingen er knyttet til forskningsgruppe Fangst med arbeidssted i Bergen. Forskningsgruppens hovedarbeidsområder er innen utvikling av miljø- og ressursvennlig fangstteknologi, forbedring av mengdemålingsmetoder og fangstrelevant fiskeatferd.

Forskningsgruppen disponerer en variert instrumentpark som omfatter blant annet tauet undervannsfarkost, ekkolodd, sonar, undervannskameraer, lysmåler, CTD og oksygensensorer. Den som tilsettes må delta i forskningsgruppens toktvirksomhet på instituttets egne fartøy og innleide fiskefartøy, der han/hun vil ha ansvar for instrumenter og håndtering av data som samles inn, samt assistere i gjennomføring av forsøk. Erfaring fra denne type arbeid blir vektlagt. Vedkommende må også delta i planlegging/forberedelser til tokt og opparbeiding/tilrettelegging av innsamlede data.

Ønskede kvalifikasjoner

Til stillingen søkes det en praktisk anlagt person som er interessert i å jobbe med instrumentering tilknyttet forskning og utvikling av fangstteknologi. Dette inkluderer bruk, vedlikehold, utvikling og integrering av utstyr for studier av fiskeatferd, overvåking av fiskeredskap og logging av miljøvariabler. Søkeren må ha kompetanse innen elektronikk og generell instrumentering.

Det vil være en fordel med kunnskap om akustiske og visuelle observasjonsteknikker som anvendes på forskningstokt. Kjennskap til ett eller flere programmeringsspråk og evne til å sette seg inn i programvare som benyttes vil også bli vektlagt.

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli vektlagt. Søkeren må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Ytterligere informasjon

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ som 1085 avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør avhengig av kvalifikasjoner, ansiennitet, kompetanse og erfaring. I tillegg kommer toktgodtgjørelse og avspasering som kompensasjon for reise og toktdeltagelse. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Se også vår webside www.hi.no.

Skriftlig søknad med kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden.

Søknadsfrist: 31. oktober 2018

Søk på stillingen