Stilling:

Høgskolelektor i bygningsfysikk, vikariat

Søknadsfrist 12. august 2018

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Ved Høgskolen på Vestlandet er det ledig vikariat i 100% stilling som høgskolelektor med undervisning i bygningsfysikk. Vikariat stillingen er i forbindelse med permisjon av en av våre ansatte og er knyttet til Institutt for byggfag ved Fakultet for ingeniør og naturvitskap, Campus Bergen.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har om lag 270 ansatte og om lag 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkerutdanning tilbyr ettårig fagskoleutdanning. Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Florø, Kristiansund og på Stord. Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.

Institutt for byggfag

Instituttet har 32 heltidsansatte i 100% stilling. De fordeler seg med 2 professorer, 7 førsteamanuenser, 17 høgskolelektorer, 1 stipendiat,3 ingeniører og to 20 % stillinger. Instituttet har et bachelorprogram for byggingeniører i Bergen, bachelorprogram for Bygg og anleggsingeniører i Førde og et bachelorprogram i Landmåling og eiendomsdesign i Bergen. Instituttet har også et masterprogram i Areal og Eiedom og vi leverer også kurs til andre masterprogram ved HVL. På instituttet har man ca. 600 studenter. Vi har laboratorier med moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med næringslivet.

Ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Gjennomføring av faget BYG 104 Bygningsfysikk høst 2018
 • Undervisningsbidrag i faget TAK 001 -Innføring i taksering av fast eiendom skoleåret 2018/2019
 • Undervisningsbidrag i faget TAK 002 - Fordypning i taksering av fast eiendom skoleåret 2018/2019
 • Veiledning av Bacheloroppgaver tilknyttet BYG 150 Bacheloroppgave - Bygg vår 2019
 • Deltakelse i eksterne aktiviteter som frokostmøtearrangement, rekrutteringsarrangement mm.

Kvalifikasjoner

 • Master innen byggtekniske fag, med fordypningsfag innen bygningsfysikk, inneklima og energibruk i bygg
 • Undervisningsspråket er norsk, det forventes gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk
 • Gode dataferdigheter og kjennskap til programmene SIMIEN, IDA ICE og Therm

Ønskede kvalifikasjoner

 • God formidlingsevne og erfaring med presentasjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • Kursing innen naturlig ventilasjon

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Strukturert og tydelig
 • God evne til å kommunisere og formidle
 • Positiv og imøtekommende

Stillingen som midlertidig høgskolelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1008. Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Fleksitid i henhold til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten
 • Muligheter for trening i arbeidstida
 • Muligheter for dekning av flyttekostnader jfr. Særavtale om dekning av flyttekostnader

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk denne stillingen" på denne siden. Som vedlegg til søknaden må søker også laste opp attester og vitnemål. Søknaden må også inneholde vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner. Dersom vitnemål, karakterutskrift eller annen informasjon ikke er på skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte oversettelser.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurderte med den informasjon som ligger i JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søker sitt ansvar å sørge for at all informasjon er lagt inn innen fristen. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved Høgskulen på Vestlandet.

Generell informasjon

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Hjemmeside

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er

 • Instituttleder Arve Leiknes, tlf.+47 55 58 76 53

Søk denne stillingen