Stilling:

Dekan

Søknadsfrist 10. august 2018

Forsvarets høgskole

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som ansatt ved Forsvarets høgskole blir du en del av Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt. Forskning og utvikling ved høgskolen skal bidra til å ivareta Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold.

Vil du bli vår nye dekan og ha ansvar for videreutvikling av undervisningstilbudet ved Forsvarets høgskole?

Ved Forsvarets høgskole er det ledig åremålsstilling som dekan (fire år med mulighet for forlengelse). Dekans ansvarsområde omfatter all akkreditert og nivådannende utdanning i Forsvaret og for at skolens utdanning tilfredsstiller NOKUTs krav til den akkrediterte utdanningen, bl.a. med hensyn til at det gis FoU-basert undervisning. Stillingen innebærer tett samarbeid med FHS’ ulike avdelinger.

Høgskolene omfatter avdelinger som er lokalisert i Oslo, Bergen Trondheim, Jørstadmoen og Sessvollmoen.

Høgskolen tilbyr bl.a. mastergrad i militære studier for ansatte i Forsvaret, offisers- og ingeniørutdanning på bachelornivå, nivådannende befalsutdanning samt kurs og videreutdanningstilbud til militær og sivil sektor. Dagens FHS er resultat av en fusjon av flere utdanningsinstitusjoner i Forsvaret. Fusjonen ble gjennomført i 2017, og videreutvikling av den nye skolen vil være en viktig oppgave for alle ansatte i årene som kommer.

Dekan er medlem av FHS’ ledergruppe og rapporterer til sjef FHS (rektor). Assisterende dekan og en fagstab med fire seksjoner og ca. 30 medarbeidere som støtter dekanen i arbeidet.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Gjennomføre strategisk planlegging knyttet til utdanningsvirksomheten ved FHS, deriblant følge opp FoU-basert undervisning
 • Sikre utvikling og oppfølging av all nivådannende og akkreditert utdanningsvirksomhet ved FHS, med særlig vekt på gjennomføring og kvalitetssikring av studiene
 • Sikre at den akkrediterte utdanningen er i henhold til kravene som stilles til en akkreditert høgskole og sikre høy kvalitet ved høgskolenes øvrige utdanningsleveranser
 • Rådgi sjef FHS i faglige og akademiske spørsmål
 • Lede fagstabens koordinering av og støtte til FoU-aktiviteten ved FHS
 • Forberede saker til FHS’ ledergruppe og styret
 • Lede fagstaben ved FHS med tilhørende personalansvar
 • Evne og interesse for å bidra til faglig utvikling av Forsvarets høgskole
 • Bidra til faglig samarbeid og kunnskapsdeling mellom høgskolens avdelinger

KVALIFIKASJONER

 • Dokumentert førstestillingskompetanse ved søknadstidspunktet i relevant fagområde
 • Bred erfaring fra ledelse og administrasjon ved høyere utdanninginstitusjoner
 • Interesse for videreutvikling av FHS’ utdanningstilbud
 • Undervisningserfaring og relevant forskningserfaring fra høyere utdanningsinstitusjoner
 • Svært gode norsk- og engelskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Kunnskap om Forsvaret og Forsvarets utdanning

UTDANNINGSRETNING

 • Annet
 • Militære fag / Forsvaret
 • Ledelsesfag

UTDANNINGSNIVÅ

 • Høyskole/Universitet, Doktorgrad

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Visøker en dekan som
 • er selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst
 • har god helhetsforståelse
 • er systematisk, ryddig og strukturert
 • har svært god gjennomføringsevne
 • har svært gode analytiske evner

SPRÅK

 • Norsk
 • Engelsk

VI TILBYR

 • Mulighet til å bidra i videreutvikling av en utdanningsinstitusjon i endring
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • Et hyggelig arbeidsmiljø i lokaler på Akershus festning sentralt i Oslo
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som dekan kode 1474, ltr. 80 – 90, (pt. kr. 785 000 – 1 033 700 brutto per år). Det trekkes 2 prosent lovbestemt pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Kvinner oppfordres til å søke.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

ANDRE OPPLYSNINGER

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

KONTAKT

Navn: Kristine Offerdal (Fungerende dekan)

Telefon: 23 09 57 68

Navn: Lise Martinsen (HR-rådgiver - ved spørsmål om søknadsprosessen)

Telefon: 23 09 57 48

Navn: Louise Dedichen (Sjef FHS, v/ adjutant Sandra Stahl)

Telefon: 23 09 57 00

SØK HER