Kunne du tenke deg å arbeide med internasjonalisering ved Forsvarets høgskole?

Seniorrådgiver Internasjonalisering - Forsvarets høgskole

Søknadsfrist: 19.09.2019

Bli kjent med Forsvaret

Forsvarets høgskole (FHS) er en akkreditert høgskole med totalt 1400 studenter fordelt på seks campus. Skolen gir bachelorgrad og mastergrad i militære studier. I den nyetablerte Seksjon for utdanningsforvaltning ved FHS er det ledig stilling som seniorrådgiver for internasjonalisering.

Forsvaret

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.


Forsvarets høgskole er én høgskole som består av fem utdanningsavdelinger og to forskningsinstitutter. Hovedoppgaven for høgskolen er å utdanne alt befal og alle offiserer i Forsvaret. Som ansatt ved Forsvarets høgskole blir du en del av Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt.

Som seniorrådgiver vil du jobbe tett med dekanatet og skolens avdelinger, og rapporterer til seksjonssjef. Du vil jobbe med internasjonalisering på tvers av organisasjonen, og være en bidragsyter til å videreutvikle- og fronte FHS' internasjonaliseringarbeid.

FHS har ambisiøse mål for fagfeltet de kommende årene. Det er ønskelig å øke studentmobiliteten mot 20% innen 2023 og en målrettet økning av forskermobiliteten i samme periode. Disse målene søker FHS primært å oppnå gjennom deltagelse i ERASMUS+ og en aktiv deltagelse i øvrige nettverk. FHS med sin tilknytning til Forsvaret ønsker også å fronte løsninger sammen med utdanningsinstitusjoner i alliansen (NATO) og øvrige militære nettverk.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle og fronte FHS' internasjonaliseringsarbeid i nært samarbeid med faglig ledelse
 • Jobbe på tvers av organisasjonenen med internasjonaliseringsspørsmål
 • Representere FHS i internasjonale sivile og militære nettverk
 • Være "lyttepost" når det gjelder trender innen fagfeltet og rådgi ledelsen om strategiske valg
 • Utvikle rutiner for praktisk gjennomføring av internasjonalisering

Den som ansettes må også være forberedt på å ivareta andre oppgaver innad i seksjonen ved behov.

Kvalifikasjoner

 • 5-årig relevant utdanning på universitet eller høgskole
 • Kunnskap om Forsvaret og Forsvarets høgskoles utdannings- og forskningsvirksomhet
 • Erfaring fra internasjonaliseringsarbeid i universitets- og høgskolesektoren
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra administrasjon av studier i universitetssektoren
 • Erfaring med ulike studieadministrative systemer

Personlige egenskaper

Vi søker en medarbeider som er:

 • Systematisk, ryddig og stukturert
 • Evner å samarbeide på tvers i en mangfoldig organisasjon
 • Har god helhetsoversikt og stor arbeidskapasitet

Den som ansettes må ha evne og interesse for å:

 • Bidra til faglig utvikling av Forsvarets høgskole
 • Bidra til faglig samarbeid og kunnskapsdeling internt og på tvers av høgskolens avdelinger
 • Bidra til andres arbeidsprosesser og være åpen for gjensidig læring

Vi tilbyr

 • Gode utdannings-og utviklingmuligheter
 • Fleksitidordning
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Stillingen vil innebære reisevirksomhet nasjonalt og internasjonalt
 • Et hyggelig arbeidsmiljø i lokaler sentralt i Oslo
 • Stillingen lønnes etter Statens regulativ som seniorrådgiver kode 1364 i ltr 65 - 72, eventuelt kr 583 900 - 667 200 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt pensjonsinnskudd til statens pensjonskasse.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Legg ved attester og vitnemål.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Søk på stillingen


Spørsmål om stillingen:

 • Tor-Erik Hanssen (Dekan), 23 59 57 32
 • Per-Arne Krumsvik (Seksjonssjef), 928 15 879