Vil du bli vår nye visedekan og være med å videreutvikle utdanning og FoU ved Forsvarets høgskole?

Visedekan

Søknadsfrist: 24.04.2022

Bli kjent med Forsvaret

Ved Forsvarets høgskole (FHS) er det ledig åremålsstilling som visedekan. FHS består av åtte utdannings- og forskningsavdelinger, herunder Sjøkrigsskolen i Bergen, Luftkrigsskolen i Trondheim, Cyberingeniørskolen på Jørstadmoen, Befalsskolen på Sessvollmoen, Krigsskolen på Linderud, Språk- og etterretningsskolen på Lutvann og Stabsskolen og Institutt for forsvarsstudier på Akershus festning. FHS leverer militær profesjonsutdanning på bachelor- og masternivå, grunnleggende og videregående befalsutdanning, sjefskurset, FN-kurs m.m. Stillingen som visedekan vil gi mange muligheter til å være med å forme fremtidens militære utdanning i Norge.

Om arbeidsgiveren

Forsvarets høgskole er én høgskole som består av sju utdanningsavdelinger og ett forskningsinstitutt. Hovedoppgaven for høgskolen er å utdanne alt befal og alle offiserer i Forsvaret. Som ansatt ved Forsvarets høgskole blir du en del av Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt.

Visedekanstillingen ved FHS har primært følgende roller, underlagt dekan: faglig administrativ ledelse i utdanningssaker, fagligadministrativ ledelse i FoU-saker og som assisterende avdelingssjef for Fagstaben. Fagstaben består av seksjon for studiestøtte, seksjon for FoU-administrasjon og seksjon for bibliotekstjenester, totalt 32 ansatte.

Vi søker deg kan arbeide og tenke helhet og kvalitet i høyt tempo, i et nært samspill med dekanen. Ingen arbeidsdager er like og ofte uforutsigbare. Du må kunne være selvstendig i ledelse av fagområder, prosesser og mennesker. Endelig innhold i stillingen vil formes basert på tidligere erfaring og fordeling av oppgaver i dekanteamet

.Det må påregnes tilstedeværelse ved de enkelte avdelinger og følgelig noen reisedøgn i løpet av arbeidsåret. Vi er på utkikk etter deg som har førstestillingskompetanse kombinert med bred erfaring fra universitets- og høyskolesektoren. Arbeidssted er primært Akershus festning, men et sekundært arbeidssted i tillegg ved en av de andre avdelingene kan vurderes.

Stillingen er en åremålsstilling på fire år.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå dekan med strategisk planlegging, utvikling og oppfølging av all utdannings- og FoU-virksomhet ved FHS
 • Bidra med å lede og utvikle virksomheten faglig og administrativt sammen med dekan
 • Lede utredning og saksbehandling av saker til FHS’ ledergruppemøte, FHS’ styre og andre avdelinger i Forsvaret
 • Løse løpende oppdrag fra Forsvaret, og rektor/sjef FHS og følge opp oppdrag i rektor/sjef FHS’ virksomhetsplan
 • Representere og posisjonere FHS, og fremme internt og eksternt samarbeid

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Relevant førstestillingskompetanse
 • Undervisnings- og/eller forskningserfaring fra universitets- og høyskolesektoren
 • Kjennskap til faglige administrative prosesser i høyere utdanning
 • Kjennskap til Forsvaret

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Erfaring med faglig ledelse og administrasjon innen høyere utdanning
 • Kjennskap til digitaliseringsprosesser ved utdanningsinstitusjoner
 • Erfaring fra internasjonalisering og internasjonalt samarbeid
 • Innsikt i strategiutvikling og operasjonalisering
 • Kunnskap om Forsvarets utdanning
 • I tillegg kan du norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig

Vi ber om at all utdanning og arbeidserfaring dokumenteres ved å lastes opp attester og vitnemål sammen med din søknad. Høyere utdanning i utlandet må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må legges ved søknaden.

Personlige egenskaper

 • Meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evnen til å bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Løsningsorientert og konstruktiv
 • Systematisk, ryddig, strukturert og god helhetsforståelse
 • Svært god gjennomføringsevne og gode analytiske evner
 • Fleksibel og god medspiller

Vi tilbyr

 • Muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • Stillingen vil kunne innebære noe reisevirksomhet
 • Et hyggelig arbeidsmiljø i lokaler sentralt i Oslo
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som dekan kode 1474, ltr. 73 - 83 (for tiden kr. 689 600 - 896 500). Det trekkes 2 prosent lovbestemt pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

  I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

  Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

  Kontaktperson:
  Saira Hamid Basit
  Stillingstittel: Dekan
  Telefon: 402 31 911

  Søk på stillingen her

Powered by Labrador CMS