Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Fagansvarlig Nettverk og overvåking

Søknadsfrist: 05.05.2019

Er du en dyktig og engasjert IKT senior nettverkskonsulent som brenner for faget og ønsker å jobbe med proaktiv drift av teknologi som underbygger behovene i instituttets fagavdelinger og forskningsvirksomhet? Da er kanskje Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) noe for deg!

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

FFI er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vi skal nå øke kapasiteten med en fagansvarlig på nettverk og overvåking. FFI drifter og forvalter mesteparten av IKT-infrastrukturen og systemporteføljen i egen regi.

Vi leter etter deg som kan styrke vår kompetanse og kapasitet innenfor ett eller flere av følgende fagområder: nettverk, overvåking, IT-sikkerhet, flow og logganalyse, microsegmentering, IDS og aksesskontroll på portnivå.

Det kan bli aktuelt å delta i beredskapsordning i turnus.

Arbeidsoppgaver

 • Basis drift og overvåking av løsninger innenfor ditt fagområde
 • Endringshåndtering og deltakelse i prosjekter
 • Inneha ansvaret for en ITIL rolle
 • Standardisering og vedlikehold av dokumentasjon
 • Være FFI sin rådgiver innenfor sine fagområder
 • 3. linje support
 • Andre oppgaver kan pålegges etter behov

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på universitets- eller høyskolenivå, innen IT. Det formelle utdanningskravet kan fravikes med dokumentert lang og relevant arbeidserfaring
 • Minimum 5 års relevant erfaring med oppsett, drift av overvåking og nettverksløsninger
 • Kompetanse på brannmurteknologi og nettverkssegmentering
 • Sertifiseringer innenfor ITIL vil være en fordel
 • Sertifiseringer innenfor fagområde vil være en fordel
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og beherske engelsk

Det er ønskelig med kjennskap til sikkerhetsstandarder, sikkerhetsloven og erfaring innenfor IKT-sikkerhetsarbeid. Det vil være en fordel hvis du har erfaring fra logging- eller overvåkningsverktøy.

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, selvdreven og strukturert
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Evne til å jobbe prosessorientert
 • Høy serviceinnstilling og gjennomføringsevne
 • Engasjert og proaktiv
 • Gode analytiske evner
 • Evner å lytte, se behov og være en sparringspartner

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Det kreves norsk statsborgerskap.

Vi kan tilby

 • Et høyt kvalifisert og kompetent tverrfaglig miljø som du vil bli en del av
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og få gjennomslag for egne ideer
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling gjennom kurs og sertifiseringer

Vi har fleksibel arbeidstid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse, som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

 • Leder for IT Drift og -Brukerstøtte Terje Våde, mobiltlf. 916 56 177

Søknad merket ref. nr. 2019/00818, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante til stillingen, sendes elektronisk innen 5. mai 2019.

Referansenr: 2019/00818

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Terje Våde, mob: +47 916 56 177

Hjemmeside: www.ffi.no