Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Fagansvarlig 1. og 2. linje brukerstøtte - Incident Manager

Søknadsfrist: 05.05.2019

Er du et ja-menneske med en genuin interesse for å finne løsninger på tekniske utfordringer? Kan du by på suveren kundeservice på en serviceinnstilt og strukturert måte? Er du en dyktig og engasjert 1. og 2. linje brukerstøttekonsulent med erfaring med å lede hendelseshåndtering og som brenner for faget? Har du lyst til å bli med på en endringsreise, og levere moderne IT-løsninger med høye krav til sikkerhet?

Da er kanskje Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) noe for deg! Vi kan by på spennende og utviklende stillinger innen IT-brukerstøtte.

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet og er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vi har nå behov for å styrke vår IT-kapasitet, vi leter etter deg som kan styrke vår kompetanse og kapasitet innenfor ett eller flere av følgende områder: mottak og behandle henvendelser og hendelser, brukeradministrasjon samt klargjøring og avhending av IT-utstyr.

Stillingene er en del av IT Brukerstøttegruppen i IT-enheten, og rapporterer til leder for IT Drift og -Brukerstøtte.

Du bør ha god breddekompetanse og minimum 3 års erfaring fra liknende stilling. Det kan bli aktuelt å delta i beredskapsordning i turnus.

Arbeidsoppgaver

 • 1. og 2. linje brukerstøtte
 • Registrering, kategorisering og oppfølgning av saker
 • Hendelseshåndtering (Incident Management)
 • Inneha ansvaret for en ITIL rolle
 • Vedlikehold av dokumentasjon
 • Være FFI sin rådgiver innenfor sine fagområder
 • Deltakelse i prosjekter
 • Forbedringsarbeid, funksjonelt og teknisk
 • Andre oppgaver kan pålegges etter behov

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i IT eller IKT-servicefag m/fagbrev. Det formelle utdanningskravet kan fravikes med dokumentert relevant arbeidserfaring
 • Minimum tre års erfaring fra 1. og 2. linje brukerstøtte
 • God kjennskap til MS Windows operativsystem
 • Ønskelig med erfaring innen Linux
 • Være genuint interessert i teknologi gjennom å holde deg oppdatert innen ditt fagområde
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk samt beherske engelsk

Erfaring fra prosjektarbeid og sertifiseringer innenfor ITIL vil være en fordel.

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, selvdreven og strukturert
 • Har en løsningsorientert holdning og motiverende fremtoning
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Evne til å jobbe prosessorientert
 • Høy serviceinnstilling og gjennomføringsevne
 • Resultatorientert og leveringsdyktig

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Det kreves norsk statsborgerskap.

Vi kan tilby

 • Et høyt kvalifisert og kompetent tverrfaglig miljø som du vil bli en del av
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og få gjennomslag for egne ideer
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling gjennom kurs og sertifiseringer

Vi har fleksibel arbeidstid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse, som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

 • Leder for IT-drift og Brukerstøtte Terje Våde, mobiltlf. 916 56 177

Søknad merket ref. nr. 2019/00819, vedlagt bekreftede kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante til stillingen, sendes elektronisk innen 5. mai 2019.

Referansenr: 2019/00819

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Terje Våde, mob: +47 916 56 177

Hjemmeside: www.ffi.no