Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Controller

Søknadsfrist: 26.05.2019

Økonomienheten ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) består av faggruppene logistikk, innkjøp, kontrakt, regnskap og controlling. Vi gir støtte til alle medarbeidere på instituttet ved problemstillinger og oppgaver knyttet til fagområdene.

Controllerne bidrar med budsjettering, gjennomføring og rapportering av prosjekter og oppdrag, samt sørger for rapportering til forskningssjefer og forskningsdirektører. De bidrar også med tilsvarende støtte til drift og virksomhetsstyring ved instituttet.

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vi trenger en medarbeider til å styrke kapasiteten i denne gruppa.

Arbeidsoppgavene er støtte til

  • Budsjettering
  • Rapportering
  • Videreutvikling av controllerfunksjonen

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning (eksempelvis innenfor økonomi og ledelse) på bachelornivå, i tillegg til relevant arbeidserfaring. Lang relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende utdanning.

Stillingen krever utstrakt bruk av Excel, samt av IT-verktøyene Agresso og P360. Det er nødvendig med god kompetanse i bruk av Excel, og det er en fordel med kjennskap til de øvrige systemene. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Vi er ute etter deg som setter deg raskt inn i nye oppgaver og rutiner. Du er selvstendig og effektiv, men samtidig trives du med å bringe fram gode resultater i samarbeid med dine kollegaer. Du er flink til å se muligheter for forbedringer i eksisterende rutiner og prosedyrer.

Stillingen innebærer mye kontakt med instituttets medarbeidere. Du er utadvendt og trives med å yte service. Arbeidsdagen på Økonomienheten kan til tider være hektisk, så du må være strukturert og ha orden i oppgavene. Du er god til å ordlegge deg skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø, og oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke – uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn eller behov for fysisk tilrettelegging. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen og oppgavene.

Her kan du lese mer om hva som kreves for å bli sikkerhetsklarert.

Vi tilbyr utfordrende og allsidige oppgaver i et tverrfaglig miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det blir trukket to prosent til innskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte:

  • Fung. økonomisjef Tone Vestreng Solberg tlf 63 80 71 84 / 918 03 639 eller
  • Leder Drifts- og administrasjonsenheten Tove K.M.Johansen tlf 7058 / 900 43 963

Søknad merket ref. nr. 2019/01047, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante til stillingen, sendes elektronisk innen 26. mai 2019.

Referansenr: 2019/01047

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no