Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Seniorrådgiver innovasjon og industriutvikling

Søknadsfrist: 19.08.2019

Seniorrådgiver med prosjektansvar for innovasjon, kommersialisering og knoppskyting

Vi søker deg med erfaring, initiativ og motivasjon for å jobbe med innovasjon, kommersialisering og knoppskyting fra FFI.

Avdeling Innovasjon og industriutvikling ble etablert i januar 2018 og skal fremme innovasjonsevnen ved FFI og i forsvarssektoren ved å videreutvikle det tette samarbeidet mellom Forsvaret, FFI og industrien.

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vi søker en person som kan bidra til å utvikle avdelingen og profesjonalisere og styrke evnen til å lykkes med kommersialisering fra FFIs forskning. Du vil bidra til at nye løsninger og ny teknologi blir realisert gjennom etablert industri eller nyetableringer og nyttiggjort for å styrke Forsvarets operative evne og samfunnets sikkerhet.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte forskere på FFI med idéutvikling og vurdering av muligheter for kommersialisering fra forskningen
 • Ha en sentral og drivende rolle gjennom kommersialiseringsløp
 • Støtte prosesser for selskapsetablering fra FFI
 • Ha kunnskap og nettverk innenfor det offentlige virkemiddelapparatet og gi råd om relevante finansieringskilder og utforming av søknader fra forskningsmiljøene på FFI
 • Være rådgiver for lisensiering og patentering ved overføring av immaterielle rettigheter til etablerte industriaktører

Du vil være tilknyttet et fagmiljø ved avdelingen bestående av eksperter innen immaterielle rettigheter, forsvarsindustriell strategi, innovasjonsmetoder, produktutvikling og kommersialisering samt personer med forsvarsbakgrunn.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Relevant utdanning på masternivå
 • God teknologiforståelse kombinert med interesse for verdiskapning
 • Erfaring med innovasjons- og kommersialiseringsprosjekter
 • Erfaring med prosjektledelse, gjerne fra næringslivet eller det offentlige virkemiddelapparatet
 • Initiativrik, strukturert og løsningsorientert med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn eller behov for fysisk tilrettelegging. Nyutdannede oppfordres til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Vil du vite mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert? Det kan du lese mer om på ffi.no.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du hos:

 • Forskningsleder kommersialisering og knoppskyting Marit Johanne Paulsen, tlf. 63 80 72 83 eller 41 73 79 42, eller
 • Forskningsdirektør Hanne Marit Bjørk, tlf. 907 15 970

Søknad merket ref. nr. 2019/01504, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante til stillingen, sendes elektronisk innen 11. august 2019.

Referansenr: 2019/1504

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no