LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Ansvarlig - daglig drift og strategisk utvikling

Søknadsfrist: 07.03.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du lede vår systemutviklingsgruppe?

Informasjonssystemer spiller en viktig rolle i Forsvaret og samfunnet for øvrig, og robuste og brukervennlige løsninger av god kvalitet er avgjørende for at vi skal kunne utnytte våre IKT-ressurser på en god måte. For å oppnå den ønskede kvaliteten på utviklet programvare kreves det spesialisert kompetanse og metoder.

Systemutviklingsgruppen leverer tjenester innen fagområdet programvareutvikling til forskningsmiljøene ved instituttet. De ansatte i gruppen har spesialisert kunnskap innen metode, design, arkitektur og implementering av programvare. Medarbeiderne jobber tett med oppdragsgiverne, som i stor grad er forskningsprosjekter fra hele FFI.

Gruppen spiller også en viktig rolle som pådriver og premissgiver for kompetanseutveksling og etablering av nye tjenester for programvareutvikling. Her kan nevnes etablering, drift og forvaltning av tjenesten GitLab som et eksempel.

Du vil være ansvarlig for daglig drift og strategisk utvikling av gruppen, og du vil ha personal- og budsjettansvar for de ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Lede systemutviklingsgruppen med personal- og budsjettansvar, utvide og forme systemutviklingsgruppens egenart i organisasjonen.
 • Sikre at gruppen til enhver tid har rett kompetanse og bemanning gjennom god rekruttering og kompetanseoppbygging.
 • Sikre god ressursstyring og smidige arbeidsprosesser.
 • Kontakt med forskningsprosjektene for fremtidige utviklingsbehov.
 • Være kontaktledd mot oppdragsgivere og andre viktige samarbeidspartnere innen fagområdet.
 • Deltagelse i flere faser av systemutvikling, fra behov, planlegging, og til ledelse av utvikling vha. smidige metoder.
 • Sikre kodeproduksjon av høy kvalitet.
 • Gjøre smarte teknologivalg i samspill med oppdragsgivere.
 • Ansvarlig for arkitektur, prinsipper og standarder innenfor systemutvikling.
 • I samarbeid med forskningsprosjektene utvikle beste praksis for systemutvikling på FFI.
 • Sørge for forvaltning av systemutviklingsverktøy, kodebibliotek o.l. for FFI.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Minimum bachelor innen IT. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende krav til utdanning.
 • Minimum 5 års erfaring som leder eller prosjektleder innen systemutvikling, med gode resultater.
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne, på norsk og engelsk.

Vi ser etter deg som har:

 • Interesse og erfaring med smidig utvikling og DevOps.
 • Evne til å tenke helhetlig og jobbe strategisk med utvikling.
 • God kjennskap til tjenesteorienterte prinsipper, Web services og Micro services.
 • Kompetanse innenfor skybaserte tjenester fra en eller flere av de ledende leverandørene i markedet.
 • Gjerne erfaring fra forskningsbasert virksomhet.

Personlige egenskaper:

 • Brenner for å lede utvikling av fremtidsrettede løsninger.
 • Utadvendt og trives godt med relasjonsbygging.
 • Høy serviceinnstilling og gjennomføringsevne.
 • Initiativrik, selvdreven og strukturert.
 • Resultatorientert og leveringsdyktig.
 • Gode analytiske evner.
 • Evner å lytte, se behov og være en sparringspartner.
 • Gode samarbeidsevner.

Vi kan tilby:

 • Et høyt kvalifisert og kompetent tverrfaglig miljø som du vil bli en del av.
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og få gjennomslag for egne ideer.
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling gjennom kurs og sertifiseringer.
 • Et tverrfaglig miljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og gode utviklingsmuligheter.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Bedriftsidrettslag.
 • Bedriftsavtale med treningssenter.

Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse, som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Grunnet stillingens beskaffenhet kreves det at en kun har norsk statsborgerskap. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

 • IT-sjef Thor-Inge R. Vaaga, tlf. 916 46 000

Send elektronisk søknad vedlagt bekreftede kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante til stillingen, innen 7. mars 2021.

Referansenr: 2021/00216

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS