Stilling:

Forskere innen modellering, simulering, analyse og bildebehandling

Søknadsfrist: 18. november 2018

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du jobbe med utvikling av missiler eller med bildebehandling?

Vil du jobbe med forskning og videreutvikling av missiler for Forsvaret, eller med utvikling av ulike metoder for bildebehandling?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) støtter bruk og videreutvikling av missiler i det norske Forsvaret. Støtten innbefatter alt fra direkte kortsiktig støtte til langsiktig forskning og utvikling med tanke på forbedringer i neste generasjon missiler.

Vi trenger å styrke vår faggruppe med forskere som kan bidra med nye ideer innen modellering og simulering, bildebehandling, dataanalyse og datainnsamling rettet mot dagens missiler og videreutvikling av dem. Arbeidet vil foregå i et større forskerteam og i dialog med Forsvaret og industrien.

Vi kan tilby varierte og spennende arbeidsoppgaver i et utfordrende og spennende fagmiljø. Arbeidsoppgaver vil kunne omfatte planlegging, bearbeiding, analyse og visualisering av data fra testfyringer av missiler, utvikling av analyse- og simuleringsverktøy, modellutvikling og gjennomføring av målinger.

Vi søker også etter en forsker som vil arbeide med utvikling og implementasjon av ulike metoder for bildebehandling.

Vi søker allsidige, faglig nysgjerrige og løsningsorienterte medarbeidere som har gode analytiske evner. Stillingen som forsker krever evne til nytenkning, vilje til faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdragsgivere.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater fra universitet/høgskole på master-/ doktorgradsnivå innen fysikk, matematikk eller programmeringsfag. For en av stillingene vil fag i bilde-/signal­behandling bli vektlagt. Forståelse for Forsvarets problem­stillinger er en fordel, men ikke et krav.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Nyutdannede oppfordres til å søke. Kandidatene må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og kun ha norsk statsborgerskap.

Les mer om sikkerhetsklarering.

Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud.

Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut i fra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Forskningsleder Lars Trygve Heen, mobiltlf. 916 40 470 eller
  • Forsker Hans Christian Palm, mobiltlf. 951 51 938

Søknad merket ref. nr. 2018/02091, vedlagt bekreftede kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante til stillingen, sendes elektronisk fra www.ffi.no innen 18. november 2018.

Referansenr: 2018/02091

Send søknad