Stilling:

Førsteamanuensis i etikk

Søknadsfrist 4. februar 2019

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en 100 % stilling som førsteamanuensis i etikk tilknyttet Institutt for religion, filosofi og historie. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for religion, filosofi og historie har for tiden 42 ansatte i vitenskapelige stillinger og omtrent 500 studenter på flere studieprogram innen religion, filosofi og historie. Instituttet vektlegger tverrfaglig samarbeid og tilbyr studier på BA-, MA-, og ph.d..-nivå Vi har for tiden tre ansatte professorer i etikk. I tillegg har vi ansatte innen filosofi, religionsvitenskap og religionsdidaktikk med kompetanse innen etikk. Instituttets ph.d.-spesialisering har jevnlig stipendiater med ulike etiske forskningsprosjekt.

Beskrivelse av stillingen

Stillingen innebærer undervisning og veiledning på bachelor-, master- og ph.d.- nivå, samt i grunnskolelærerutdanningene og barnehagelærerutdanningen. Den som tilsettes må også påregne å undervise i emner som ligger utenfor kjernen av egen kompetanse. Det forventes at den som tilsettes bidrar i instituttets forskningsgruppe for etikk.

Kvalifikasjoner og vilkår

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som tilsettes må ha doktorgrad innen et fagfelt som kvalifiserer for undervisning og forskning innen etikk. Søkere med kompetanse innen anvendt etikk, fortrinnsvis profesjonsetikk, vil prioriteres.

Forskningsaktivitet, publikasjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå og deltakelse i faglige nettverk siste fem år vil bli vektlagt. Det samme vil undervisningserfaring. Erfaring med utvikling av prosjektsøknader vil også kunne bli vektlagt.

Vi ser etter søkere med gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet, høy grad av fleksibilitet, evne til å initiere forskningsprosjekter og vilje til å inkludere andre i prosjektene.

Undervisningsspråket er norsk/skandinavisk, men den som ansettes må også kunne undervise på engelsk.

Universitetet i Agder tilbyr norskkurs til utenlandske nytilsatte som ikke behersker norsk, og det legges til rette for gjennomføring av dette. Fast ansatte forventes å kunne norsk innen to år, og at dette dokumenteres gjennom bestått bergenstest med 450 poeng.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 565 500 - 619 300,- bro pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

  • cv
  • attester og vitnemål
  • liste over publikasjoner
  • vitenskapelige arbeider (inntil 6)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 04.02.2019

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen