Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Førsteamanuensis / førstelektor i design og håndverk i tre / metall

Søknadsfrist: 31.05.2019

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte

campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Om stillingen

Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig fast stilling i 100% som førsteamanuensis/førstelektor innen design og håndverk i tre/metall.

Stillingen er knyttet til Institutt for estetiske fag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Notodden.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er primært knyttet til undervisning og veiledning på campus Notodden, og en del av arbeidet vil være i ulike emner knyttet til design og håndverk i tre/metall ved instituttet.

Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.

I universitetets strategier for faglig utvikling og forskning er forskergrupper sentralt, og det forutsettes aktiv deltakelse i slike forskergrupper. Forskningen skal være i tråd med universitetets gjeldende strategiplan og fakultetets utviklingsplan, og skal støtte og bidra innenfor allerede etablerte forskningsområder. For den utlyste stillingen er det ønskelig at søkeren kan vise til forskning og/eller utviklingsarbeid innrettet mot kompetanse i kunst- og håndverksfaget.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

Kvalifiserte søkere må ha faglig relevant utdanning med fordypning i tre/metall.

Det forutsettes pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i universitets- og høgskolepedagogikk. Søkere som ikke har slike pedagogiske kvalifikasjoner, kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen tre år. Kurs innen universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden. Instituttet vil legge til rette for at den tilsatte skal få mulighet til å oppnå kompetansenivået som kreves innenfor den gitte perioden. Ved oppnådd kompetanse innen utløp av midlertidig tilsettingsperiode, vil den tilsatte bli tilbudt fast stilling.

Da undervisningsspråket er norsk må den som tilsettes kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskap, delta i samarbeid og være engasjert i studenters læring. Søkere må derfor kunne dokumentere gode samarbeidsevner og undervisningsferdigheter.

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): NOK 527 500 – 722 400 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttnestleder Liv Andrea Mosdøl, tlf. 35 02 62 65

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner
 • Liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
 • Kontaktinformasjon til tre referanser

Alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Relevante vedlegg må lastes opp sammen med CV/søknad i rekrutteringsportalen Jobbnorge og det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden.

Søk stillingen