Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor II / førsteamanuensis 20% stilling (Avdeling for samfunnsmedisin og global helse)

Søknadsfrist: 01.09.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.


Avdeling for samfunnsmedisin og global helse inkluderer kunnskap om hvordan sosiale, økonomiske og kulturelle forhold påvirker befolkningens helsestatus, og om ulike helseoppfatninger. Kunnskap om forebyggende og helsefremmende tiltak på ulike nivåer i samfunnet er en del av faget.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig stilling som professor II/førsteamanuensis (20 %) i medisin ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse. Stillingen er fast. Stillingsinnehaveren har sammen med fakultetets øvrige vitenskapelige tilsatte ansvar for undervisning og forskning innen samfunnsmedisin. Dette omfatter også egen forskning og veiledning av studenter.

Den som tilsettes i stillingen vil hovedsakelig undervise innenfor samfunnsmedisin på medisinstudiet og delta i planlegging, koordinering og gjennomføring av undervisning. Det er spesielt behov for kompetanse innenfor infeksjonsepidemiologi, smittevern, miljømedisin og praktisk samfunnsmedisin.

Det er utarbeidet en betenkning for stillingen som finnes her.

Kvalifikasjonskrav

 • Lege med spesiell interesse for samfunnsmedisin
 • Praktisk arbeiderfaring med smittevern og miljømedisn i Norge vil bli vektlagt
 • Det kreves doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner
 • Dokumentert pedagogisk basiskompetanse
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode formidlingsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 640.200,- til kr. 741.300,- avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Lønn fra kr. 813.400,- til kr. 963.200,- avhengig av kompetanse, i stilling som professor (stillingskode 1013)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • (Ved tilsetting som førsteamanuensis vil det være mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt.)

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Eventuelt: akademiske arbeider (inntil 10 publikasjoner)
 • Eventuelt: referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

En sorteringskomité vil invitere de mest aktuelle kandidatene til å sende inn inntil 10 vitenskapelige arbeider for sakkyndig bedømmelse. Vitenskapelige arbeider skal av den grunn ikke lastes opp sammen med søknaden.

Det skal benyttes intervju (eventuelt: og prøveforelesning) i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en toårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen, av faglig karakter:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Marie Cecilie Bakken, Personalrådgiver, e-post: [email protected], tlf: + 47 22 85 05 08

Søk på stillingen