Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor II / førsteamanuensis (20 % stilling) i medisin (indremedisin)

Søknadsfrist: 03.07.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus).


Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.


Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.


Les mer om oss på www.sthf.no


Medisinsk klinikk består av fem avdelinger og har drift på seks lokasjoner i Telemark fylke. Klinikken har om lag 450 årsverk, og leverer spesialisthelsetjenester innenfor alle indremedisinske fagområder. Vi arbeider også med rehabilitering og forebygging og har et eget Lærings- og mestringssenter. Sykehuset Telemark har et aktivt forskningsmiljø med fag og forskning organisert som egen avdeling.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig stilling som professor II/førsteamanuensis (20 %) i medisin (indremedisin) kombinert hovedstilling som overlege ved Medisinsk klinikk Sykehuset Telemark HF.

Den kombinert stillingen er publisert via Sykehuset Telemark HFs hjemmesider, se følgende lenke for full utlysning.

WebCruite Ref.no https://262253133.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4089701034

Professor II (SKO 8013)/ førsteamanuensis (SKO 1011) i 20 % stilling ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) kombinert med hovedstilling som overlege ved medisinsk klinikk, Sykehuset Telemark HF. Professoratet/førsteamanuensis er eksternt finansiert ved Sykehuset Telemark inntil 5 år.

For hovedstillingen Sykehuset Telemark HF gjelder:

Som overlege ved medisinsk klinikk vil utredning av pasienter være en sentral oppgave. Søker må være spesialist i indremedisin. Det er ønskelig med gjennomført veiledningskurs og søker bør ha erfaring fra veiledning av LIS 2 og 3 da veiledning av LIS er en oppgave som er tillagt overlegene. Undervisningserfaring vil også bli vektlagt. Det kreves gode norskkunnskaper, og god muntlig og skriftlig formidlingsevne. Personlig egnethet og samarbeidsegenskaper vil bli vektlagt. Arbeidssted for stillingen er STHF.

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:

Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen.

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV
 • Publikasjonsliste (se veiledning)
 • Separat liste over inntil 10 publikasjoner som søker ønsker tillagt spesiell vekt. Disse vedlegges i fulltekst.Oversikt over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved- /biveileder for hver kandidat, benytt skjema).
 • Beskrivelse av pedagogiske kvalifikasjoner
 • Beskrivelse av administrative/ledelsesmessige kvalifikasjoner
 • Beskrivelse av formidlingsmessige kvalifikasjoner
 • Liste over attester, arbeider og øvrig dokumentasjon som vedlegges
 • Annet: Søkeren bes også om å redegjøre for eventuelle andre kvalifikasjoner som kan ha relevans for stillingen, og opplyse hvilke(t) språk vedkommende behersker i forhold til undervisning.

Dokumentasjonen samles i ett pdf-dokument, max 10MB:Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse.

Kontaktperson Sykehuset Telemark HF:

 • Klinikksjef Per Urdahl, Medisinsk klinikk, tlf. 35004858 / 90508959

Henvendelser knyttet til professoratet og spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til:

 • Senior HR-rådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Heidi Falch Ecklund, [email protected], Tlf. 22 85 92 27 / 90 73 03 48.

Webcruiter-ID: 4089701034

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Per Urdahl (Klinikksjef - lege, Medisinsk klinikk), 35004858 / 90508959
 • Heidi Falch Ecklund (Senior HR-rådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO)), 22 85 92 27 / 90 73 0 3 48, [email protected]