Ledig stilling ved OsloMet

Professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor i billedterapi

Søknadsfrist: 05.05.2019

Er du kreativ og skapende og kan tenke deg å arbeide med formidling av kunstfag på ulike måter, for eksempel i skolen? Da kan en jobb innen estetiske fag være noe for deg.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag søker ny medarbeider i 60 % fast stilling som professor/ dosent/ førsteamanuensis/ førstelektor. Stillingen er ledig fra 1.8.2019.

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Studiet i billedterapi er et videreutdanningstilbud, deltid, over to år. Programmet er under utvikling med mål om å kunne tilbys som et masterstudium. Studiet omfatter både en forståelse av kreative uttrykk og en terapeutisk bearbeiding av disse uttrykkene.

Den som ansettes vil få hovedansvar for hele programmet og organiseringen av dette. Det forventes at du bidrar aktivt i utvikling av forsknings- og utviklingsarbeid i tillegg til undervisning og veiledning ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Det er et stort fokus på forskning og utvikling ved fakultetet. Ved institutt for estetiske fag er det utstakt forskningsaktivitet og flere forskergrupper med stor aktivitet etablert.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • utvikle og undervise i studentaktive læringsformer i hele utdanningsløpet
 • tilrettelegge for og veilede studenter i praksis
 • utarbeide og sensurere eksamensoppgaver
 • delta i forskningsvirksomhet og utvikling av instituttets faglige virksomhet
 • delta i internasjonal lærerutveksling og faglig samarbeid

Kvalifikasjonskrav

 • professor/ dosentkompetanse eller førstekompetanse i billedterapi
 • undervisningserfaring fra universitet eller høgskole er en fordel
 • dokumentert pedagogisk utdanning vektlegges
 • meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på engelsk
 • erfaring fra faglig administrativt arbeid og bruk av digitale verktøy er ønskelig

Ved manglende norsk/skandinavisk språkkompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet. Du må kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2 innen 3 år fra ansettelsestidspunktet.

Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ønskede egenskaper

 • faglig engasjement og initiativ
 • evne til å engasjere og motivere studenter og kollegaer
 • evne til å jobbe selvstendig
 • evne til samarbeid på tvers av fagområder og å bygge relasjoner
 • evner å ta beslutninger og være løsningsorientert

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling/kunstnerisk produksjon på ph.d.-nivå.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet – storbyuniversitetet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi kan tilby deg

 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø ved et av Norges største universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • en arbeidsplass i utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Laila B. Fauske, tlf. 67 23 85 59
 • Instituttleder Eirin Sæther, tlf. 67 23 63 18 / 412 97 179

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1013 professor/ 1532 dosent kr. 686 900 – 882 900, 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor kr. 512 700 - 648 100. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

Referansenummer: 19/02998

Søknadsfrist: 05.05.2019

Logg inn og søk stillingen