Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor innen sykepleie og helsefremmende arbeid

Søknadsfrist: 27.1.2019

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Vil du være med å utdanne fremtidens sykepleiere?

Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, søker medarbeidere til inntil 6 vikariater som førsteamanuensis/førstelektor. Vikariatene har en varighet på ett år fra ansettelsestidspunktet.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og syv forskningsgrupper er etablert. Fakultetet har to ph.d.-programmer, i henholdsvis helsevitenskap og atferdsanalyse.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • undervise, sensurere og å legge til rette for læringsaktiviteter i bachelorutdanningen i sykepleie
 • veilede studenter i praksis, i studiegrupper og i Simulerings- og ferdighetsenheten (SF)
 • medvirke i digitalisert formidling og kommunikasjon

Undervisning og veiledning i andre relevante fagområder på instituttet kan også være aktuelt.

Det vil være aktuelt å undervise og veilede ved alle våre tre studiesteder (Pilestredet, Kjeller og Sandvika).

Vi søker deg som har

 • relevant høyere helsefaglig utdanning fortrinnsvis på p.hd. -nivå
 • relevant mastergrad
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk

For stilling 1,2 og 3 søker vi deg som har relevant kompetanse innen akutt og kritisk syke.

For stilling 4 og 5 søker vi deg som har kompetanse innen kronisk syke og rehabilitering og/eller innen geriatri.

For stilling 6 søker vi deg som har kompetanse innen psykisk helsearbeid.

Du må i søknaden spesifisere hvilken stilling du søker.

Det er en fordel at du har

 • nyere klinisk erfaring
 • erfaring med undervisning og veiledning fra høgskole-/universitet
 • erfaring med å bruke digitale undervisningsverktøy

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som hhv. førsteamanuensis, førstelektor fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi ønsker deg som har

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god evne til å inspirere og veilede kandidater og kollegaer
 • evne til å jobbe selvstendig og vise fleksibilitet
 • evne til å være løsningsorientert
 • stor arbeidskapasitet og positivt engasjement
 • evne til å møte studentene som ansvarlige deltaker i egen læring

Vi tilbyr

 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling og deltagelse i etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Andre opplysninger Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor kr. 524 200 – 682 200, eller 1009 universitetslektor, kr. 449 400 – 586 500. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For spørsmål om stilling 1,2 og3 kontakt en av følgende studieledere:

For spørsmål om stilling 4,5 og 6 kontakt en av følgende studieledere:

Vil du søke på stillingen, må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen «Søk stillingen».

Du må laste opp CV, attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 27.1.2019

Ref.: 19/00044

Søk stillingen