Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor innen operasjonssykepleie

Søknadsfrist: 16.12.2018

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, søker medarbeider til vikariat som førsteamanuensis/førstelektor innen operasjonssykepleie. Vikariatets varighet er fra 1.1.2019 – 30.6.2019, med mulighet for forlengelse.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskergrupper er etablert. Fakultet for helsefag har to ph.d.-programmer, i henholdsvis atferdsanalyse og helsevitenskap.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervise/veilede i hele utdanningsløpet, primært innen operasjonssykepleie
 • FoU-aktivitet, publisere og formidle forskningsresultater
 • planlegge og koordinere faglige og administrative oppgaver
 • medvirke i digitalisert formidling og kommunikasjon
 • bidra til utvikling av instituttets faglige virksomhet
 • sensur og utvikling av vurderingsformer

Undervisning i andre relevante fagområder på instituttet kan også være aktuelt.

Vi søker deg som har

 • relevant høgere utdanning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå
 • relevant mastergrad og bachelorgrad innen sykepleie
 • videreutdanning i operasjonssykepleie, eller tilsvarende for internasjonale søkere
 • relevant klinisk erfaring
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk, samt engelsk

Ved manglende norsk/skandinavisk språk kompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet.

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra undervisning og veiledning på høgskole-/universitetsnivå
 • dokumentert pedagogisk utdanning
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi ønsker deg som

 • har gode samarbeidsevner
 • har evne til å motivere og inspirere
 • er målrettet og løsningsorientert
 • har stor arbeidskapasitet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling og deltakelse i etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur
 • fleksibel arbeidstid

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt seniorrådgiver Liza Sandell, epost: [email protected]

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor, kr. 524 200 – 682 200 per år, eller stillingskode 1009 universitetslektor, lønn kroner 449 400 – 586 500. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt seniorrådgiver Liza Sandell, epost: [email protected]

Søknadsfrist: 16.12.2018

Ref: 18/11996

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

Logg inn og søk stillingen