Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor innen fagområdet psykisk helse og rusomsorg

Søknadsfrist: 15.03.2019

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Vil du bli med og utdanne fremtidige sykepleiere?

OsloMet er i ferd med å bygge opp en av landets beste sykepleierutdanninger og et ledende kompetansemiljø innen sykepleierens fagområder.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid søker 1 – 2 medarbeidere til fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor tilknyttet fagområdet psykisk helse og rusomsorg.

Vi ønsker deg som er ambisiøs på studenters vegne, som trives med undervisning, veiledning og forskning og som er innstilt på å ta i bruk ulike digitale læringsressurser.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet med 7 forskningsgrupper og vi ansetter jevnlig stipendiater. Som førsteamanuensis/førstelektor hos oss, vil du få 35 % forskningstid.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling som universitetslektor med krav om kvalifisering innen tre år. Plan for kvalifisering må vedlegges søknaden.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • undervise, veilede og utvikle studentaktive læringsformer i hele utdanningsløpet både på bachelor- og masternivå
 • FoU-aktivitet, publisere og formidle forskningsresultater
 • delta i utvikling av forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • delta i og utvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Undervisning og veiledning i andre relevante fagområder på instituttet kan også være aktuelt.

Vi søker deg som har

 • relevant utdanning på førstestillingsnivå
 • relevant mastergrad og fortrinnsvis bachelor sykepleie
 • kompetanse innen fagområdet psykisk helse og rusomsorg
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Ved manglende norsk/skandinavisk språk kompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen.

Du bør ha

 • nyere klinisk erfaring innen psykisk helse og rusomsorg
 • erfaring med undervisning og veiledning fra høgskole-/universitetsnivå
 • kompetanse innen bruk av digitale undervisningsverktøy

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis /førstelektor/universitetslektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi vil vektlegge følgende egenskaper:

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å jobbe selvstendig, vise fleksibilitet og være løsningsorientert
 • stor arbeidskapasitet og endringsvilje
 • god evne til å inspirere og veilede studenter til å bli ansvarlig deltaker i egen læring

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurderingSom søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi kan tilby deg

 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling og deltagelse i etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysningerØnsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011 førsteamanuensis /1098 førstelektor. Lønn kroner 524.200 -682.200 per år

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 3.3.19

Ref: 19/01178

Logg inn og søk stillingen