Ledig stilling ved OsloMet

Førsteamanuensis / førstelektor – Paramedic

Søknadsfrist: 07.08.2019

Har du et brennende ønske om å bidra til å utvikle faget paramedic?

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis innen paramedic. Stillingen er ledig fra 01.08.19.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte.

Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Paramedic-utdanningen ved OsloMet søker en engasjert paramedic med et brennende ønske om å bidra til utviklingen av en ny og spennende utdanning.

Vi ønsker deg som er ambisiøs på studenters vegne, som trives med undervisning, veiledning og forskning og som er innstilt på å ta i bruk ulike digitale læringsressurser.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet med 7 forskningsgrupper og vi ansetter jevnlig stipendiater. Som førsteamanuensis/førstelektor hos oss, vil du få forskningstid.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervise og veilede studenter i kliniske studier og ved simulerings- og ferdighetsenheten (SF-enheten)
 • FoU-aktivitet, publisere og formidle forskningsresultater relevant innen prehospitalt arbeid (gjelder ikke stilling som universitetslektor)
 • videreutvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere emner i studiet
 • sensur og utvikling av vurderingsformer

Vi søker deg som har

 • relevant utdanning på førstestillingsnivå
 • dokumentert paramedic-utdanning
 • relevant klinisk erfaring
 • teoretisk og praktisk erfaring knyttet til prehospitale tjenester
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling som universitetslektor med krav om kvalifisering innen tre år.

Ved manglende norsk/skandinavisk språk kompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet. Du må kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2 innen tre år fra ansettelsestidspunktet.

Det er en fordel at du har

 • erfaring med undervisning/veiledning på høgskole/universitet
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder
 • erfaring med FoU og publiseringsaktivitet innen utdanningens fagområde

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi ønsker deg som

 • er tydelig, strukturert og løsningsorientert
 • har evne til å motivere og inspirere
 • har evne til å arbeide selvstendig og i team
 • har gjennomføringsevne og endringsvilje

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi kan tilby deg

 • jobb ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling innen en ny utdanning
 • lån- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011 førsteamanuensis / 1198 førstelektor. Lønn kroner 532 300-691 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 07.08.2019

Ref: 19/06898

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen