Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor - Fakultet for helsevitenskap (HV)

Søknadsfrist: 01.02.19

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Institutt for atferdsvitenskap har om lag 60 ansatte og 750 studenter tilknyttet instituttets virksomhet. Instituttet har aktivitet ved alle tre studiesteder - i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

Vil du være med å utdanne fremtidens vernepleiere?

Institutt for atferdsvitenskap ved Fakultet for helsevitenskap søker medarbeidere til tre 100 % faste stillinger innen helsefaglige emner og miljøarbeid/habilitering/rehabilitering. Stillingene er ledig omgående.

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant førstestillingskompetanse kan det i stilling 1og 3 bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling som universitetslektor med krav om kvalifisering innen tre år.

Institutt for atferdsvitenskap har følgende utdanningsprogram: bachelorprogram i vernepleie og i psykologi, masterprogram i atferdsvitenskap, en rekke videreutdanninger og ph.d-program i atferdsanalyse.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskningsgrupper er etablert. Les mer om dette her.

Fakultet for helsevitenskap har i tillegg til ph.d.-programmet i atferdsanalyse også ett ph.d.-program i helsevitenskap.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • ha emneansvar, undervise og utvikle studentaktive læringsformer ved bachelorutdanningen i vernepleie.
 • FoU-aktivitet, publisere og formidle forskningsresultater
 • delta i utviklingen av forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • sensur og utvikling av eksamensformer
 • veilede og vurdere studenter i praksis
 • undervise og vurdere studenter i praktiske ferdigheter
 • bidra til utvikling av studieprogrammet og instituttets faglige virksomhet
 • medvirke i digitalisert formidling og kommunikasjon
 • delta i og videreutvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Vi søker deg som har

 • relevant høyere utdanning på ph.d.-nivå
 • relevant mastergrad
 • relevant bachelor
 • innsikt i helse- og velferdstjenester
 • gode kunnskaper i et skandinavisk språk og engelsk, muntlig og skriftlig

Ved manglende norsk/skandinavisk språkkompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet. Du må kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2 innen 3 år fra ansettelsestidspunktet.

For stilling 1 (helsefaglige emner) søker vi fortrinnsvis deg som har bachelorgrad i sykepleie eller vernepleie, relevant klinisk og/eller praktisk erfaring fra vernepleiefaglig arbeidsfelt og som kan veilede, undervise og vurdere studenter i praktiske ferdigheter på øvingspost. I tillegg er det nødvendig med kompetanse innen følgende fagområder: anatomi, fysiologi, patologi, nevrologi og farmakologi.

For stilling 2 (helsefaglige emner) søker vi fortrinnsvis deg som har ph.d med kompetanse innen følgende fagområder: anatomi, fysiologi, patologi, nevrologi og farmakologi. Forskererfaring innen nevrobiologi vil bli vektlagt.

For stilling 3 (miljøarbeid/habilitering/rehabilitering) søker vi fortrinnsvis deg som har bachelor i vernepleie og som har erfaring fra undervisning i temaer innen miljøarbeid, habilitering og rehabilitering, og som kan veilede, undervise og vurdere studenter.

Relevant klinisk og/eller praktisk erfaring fra vernepleiefaglig arbeidsfelt vil bli vektlagt.

Du må i søknaden spesifisere hvilke(n) stilling (er) du søker.

For alle tre stillinger er den en fordel at du har

 • erfaring med undervisning, veiledning og vurdering på høgskole-/universitetsnivå
 • kjennskap til programplanen for vernepleierutdanningen
 • kan vise til forskningsaktivitet, publikasjoner og til et faglig-/forskningsnettverk
 • erfaring med digitale læringsplattformer og digitale undervisningsformer
 • dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges

Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi ønsker deg som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god evne til å inspirere og veilede studenter og kollegaer
 • evne til å jobbe selvstendig og vise fleksibilitet
 • er løsningsorientert, har stor arbeidskapasitet og positivt engasjement
 • har evne til å møte studentene som ansvarlige deltakere i egen læring

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Malin Larsen, [email protected]

Vi kan tilby deg

 • å jobbe ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø med muligheter for faglig utvikling og deltagelse i etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • gode låne- pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011 førsteamanuensis eller 1198 førstelektor. Lønn kroner 524 200 – 682 200 pr. år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 01.02.19

Ref: 18/12955

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen