LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis i journalistikk

Søknadsfrist: 18.05.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet.


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes, Mo i Rana og Steinkjer.


Les mer: www.nord.no/fsv

Er du interessert i reportasjejournalistikk?

Om stillingen

Ved Nord universitet er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i journalistikk, med særlig vekt på reportasjejournalistikk.

Stillingen omfatter forskning og undervisning på bachelor- og masternivå i journalistikk. Det forutsettes at den som blir ansatt tar aktivt del i arbeidet i forskningsgruppa for journalistikk og medier.

Stillingen har kontorsted på studiested Bodø, men kan også medføre arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere steder, så det er viktig med samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er tillagt journalist- og medievitenskapelig forskning, og undervisning og veiledning innenfor journalistikk, med særlig vekt på:

 • reportasje- og dokumentarjournalistikk
 • undersøkende, datastøttet journalistikk
 • presseetikk
 • redaksjonell organisering og arbeidsflyt
 • bransje- og profesjonskunnskap
 • verbal, visuell og lydlig formidling på ulike plattformer

Kvalifikasjonskrav

Det kreves en godkjent norsk mediefaglig doktorgrad, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eventuelt kompetanse på tilsvarende nivå, dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet. Det er ønskelig med erfaring fra redaksjonelt arbeid av nyere dato, gjerne arbeid i ulike typer medier og erfaring fra redaksjonell ledelse.

Søkeren må ha grundig kunnskap og ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk, og må også kunne formidle faglig på engelsk.

Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • utdanningsbakgrunn
 • forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet
 • relevant yrkespraksis
 • god evne til å kommunisere med studenter og kolleger, og delta aktivt i fagmiljøet
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi er ute etter søkere som:

 • har gode samarbeidsevner, er utviklingsorientert og kan arbeide målrettet, både selvstendig og i kollegiale team
 • holder seg oppdatert på forskningsfronten, mediekulturelle trender og endringer i redaksjonelle medier
 • kan arbeide systematisk med forskning og faglig/pedagogisk utvikling innenfor journalistikk og medier

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Et kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av framtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring om å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Alle søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 18. mai 2021.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen.
 • Fullstendig curriculum vitae (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner).
 • Bekreftede kopier av vitnemål, diplomer og relevante attester.
 • Fullstendige kopier av et utvalg på inntil 10 av dine mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene. Søkerne bes prioritere de viktigste fem arbeidene og kommentere prioriteringen.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht. utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Kontaktinformasjon til to-tre referansepersoner (navn, relasjon til søker, telefonnummer, e-postadresse).

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til må lastes opp som vedlegg til søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30071179

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS