Ledig stilling ved NMBU

Førsteamanuensis innen industriell økonomi – drift, logistikk og produksjonsstyring

Søknadsfrist: 29.03.2020

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis innen industriell økonomi.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om REALTEK

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) tilbyr teknologiutdanning og lærerutdanning og forsker på løsninger som bidrar til det grønne skiftet innen industri, forvaltning og utdanning. Vi har om lag 130 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og 1100 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, samt lærerutdanning innen natur- og realfag.

Studieprogrammet Industriell Økonomi er et samarbeid mellom Realtek og Handelshøgskolen på NMBU. INDØK er en tverrfaglig sivilingeniør-utdanning hvor studentene har mulighet for spesialisering innen flere ingeniør- og økonomiretninger. Programmet samarbeider både med privat og offentlig sektor, og har aktiviteter innen bl.a. sykehussektoren, bygg og anlegg, industri, havbruk og fornybar energi.

Undervisningen og forskningen bygger på et bærekraftsperspektiv, og det er et klart mål å utdanne kandidater som kan bidra til å løse fremtidens utfordringer.

Stillingen innebærer undervisning, forskning og veiledning av masterstudenter på studieprogrammet Industriell Økonomi. Det vil høre med til stillingen å videreutvikle samarbeidet med privat og offentlig sektor, samt initiere forskningsprosjekter/industrisamarbeid.

Vi søker deg som ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling av det norske samfunn.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er en kombinert undervisnings- og forskerstilling, med følgende arbeidsoppgaver:

 • Utvikle industrielle nettverk til forskning og masteroppgaver
 • Ansvarlig for undervisning i fagområdene driftsoptimalisering og kvalitetsledelse. Medansvarlig for undervisning i fagområdet driftsledelse.
 • Veiledning av mastergrads- og doktorgradsstudenter (Phd)
 • Administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Det kreves:

 • Doktorgrad innen fagområdet industriell økonomi knyttet til drift, logistikk og produksjonsstyring, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. Utenlandsk doktorgrad må være godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. Seksjonen ønsker på sikt å styrke forskningen innen fagområdet og kandidater med doktorgrad vil bli prioritert.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse. Den som ved tilsetting ikke kan dokumentere grunnleggende pedagogiske kvalifikasjoner, vil bli pålagt å oppnå slike kvalifikasjoner innen en to-års periode.
 • Dokumentert kompetanse innen produksjonsoptimalisering og logistikk, styring av produksjon, industriell strategi, digitalisering, dataanalyse og industri 4.0, Lean produksjon
 • Dokumentert nasjonal og internasjonal erfaring fra forskning.
 • Norsk/skandinavisk, og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Veiledning av master- og doktorgradskandidater (PhD) innen fagområdet.
 • Kompetanse innen datavitenskap
 • Erfaring fra forskningsledelse, herunder initiering og ledelse av forskningsprosjekt.
 • Erfaring med næringslivssamarbeid og internasjonal nettverksbygning

Foruten vitenskapelig kompetanse blir det lagt vekt på administrativ kompetanse.

Du kreves at du har:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i team
 • God formidlingsevne
 • Gode kommunikative egenskaper

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24, lønnstrinn 65-77 (NOK 583.900 - 741.300), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

 • Førsteamanuensis Odd Ivar Lekang (seksjonsleder), Tlf. +47 67231606, e-post: [email protected], eller
 • Førsteamanuensis Tor Kristian Stevik, tlf + 47 67231648, e-post [email protected]

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 29.03.2020

Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse i en pedagogisk mappe. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 20/00139 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 29.03.2020.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen