Ledig stilling ved NMBU

Førsteamanuensis innen entreprenørskap

Søknadsfrist: 01.10.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet..NMBU har 1800 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevneNærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Handelshøyskolen

Handelshøyskolen ved NMBU utdanner siviløkonomer, samfunnsøkonomer og masterkandidater i entreprenørskap og innovasjon. Vi har ca. 670 bachelor- og masterstudenter, og ca. 40 doktorgradsstudenter.


Vårt siviløkonomprogram har spesialiseringer i finans, økonomistyring, business analytics, og strategisk ledelse. Vårt masterprogram i samfunnsøkonomi har spesialiseringer i finans, miljø, klima, energiøkonomi og utviklingsøkonomi.

Handelshøyskolen har en betydelig forskingsaktivitet på en rekke temaområder, inkludert foretaksøkonomi, entreprenørskap og innovasjon, miljø, klima, energi, og filosofi.

Handelshøyskolen har ca. 55 heltidsansatte og ligger på Campus Ås.

For mer informasjon, se: www.nmbu.no/hh

Bli med i vårt dynamiske team på entreprenørskap og innovasjon!

Vi søker deg som vil være med på å videreutvikle vår anerkjente utdanning av entreprenører og innovatører.

Om stillingen

Ved Handelshøyskolen NMBU er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis i entreprenørskap. Den som ansettes vil inngå i teamet med ansvar for vårt masterprogram i entreprenørskap og innovasjon, og vil også samarbeide tett med ansatte på andre fagområder. Masterstudiet i entreprenørskap og innovasjon har to spesialiseringer: Forretningsutvikling og digital forretningstransformasjon.

Handelshøyskolen er i sterk utvikling, og vi har vekt på globale utfordringer og bærekraft både i forskning og undervisning. Vi søker deg som vil være en drivkraft i forskning og utvikling av nye studieprogrammer i skjæringspunktet mellom entreprenørskap/innovasjon og bærekraft. Du vil samarbeide på tvers av fakulteter og fagområder ved Campus Ås.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene i stillingen er forskning og undervisning i entreprenørskap og relaterte bedriftsøkonomiske fagområder:

 • Undervisning i eksisterende emner på studieprogrammene vi tilbyr
 • Bidra til å utvikle nye emner i tråd med utviklingen innenfor faget.
 • Veiledning av studenter på alle nivåer
 • Forskning og formidling innenfor fagfeltet
 • Ivareta administrative og andre fellesoppgaver ved fakultetet

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen kreves:

 • Doktorgrad eller tilsvarende
 • Publisert forskning innenfor entreprenørskap
 • God kunnskap i norsk og engelsk.
 • Utdanningsfaglig kompetanse

For ansettelse som førsteamanuensis ved NMBU må søkeren dokumentere at hun eller han har:

 • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer
 • Undervisningserfaring på høyere og lavere grad
 • Variasjon i pedagogisk erfaring
 • Veiledningserfaring
 • Grunnleggende undervisningsferdigheter, dvs. opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling. Slik kompetanse skal vurderes etter følgende kriterier:
  • Planlagt og gjennomført forskningsbasert undervisning og veiledning, både individuelt og i samarbeid med kolleger, på en måte som fremmer studenters læring og faglige utvikling
  • Justert læringsaktiviteter og vurderingsmetoder opp mot definert læringsutbytte
  • Vurdert og dokumentert resultater fra egen undervisning og veiledning ut ifra forventninger i fagplaner og nasjonale rammeverk for høyere utdanning
  • Innhentet og brukt tilbakemeldinger fra studenter, kolleger og samfunnet til å utvikle undervisnings- og læringsprosesser

De som ikke oppfyller disse kravene ved ansettelsen, pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Følgende erfaringer og kunnskaper er ønskelige:

 • Undervisningserfaring fra entreprenørskap og Design Thinking
 • Erfaring med prosjekt- og erfaringsbaserte læringsmetoder i undervisning
 • Erfaring fra oppstartsvirksomhet, f.eks. som gründer eller mentor
 • Demonstrert evne til kollegialt forsknings- og undervisningssamarbeid

Personlige egenskaper/egnethet

Handelshøyskolen ved NMBU er et energisk miljø med stor åpenhet og takhøyde. Vi ansetter medarbeidere som aktivt vil bidra sosialt og faglig til å utvikle sin arbeidsplass. Evne til samarbeid med studenter, og støtte til deres utvikling, er særlig viktig. Aktiv tilstedeværelse og villighet til å bidra til å utvikle det faglige praksisfelleskapet, stille opp for og bidra til å løfte sine kollegaer verdsettes høyt. Omstillingsevne, samarbeidsevne, åpenhet og nyskapingsevne er viktige personlige egenskaper for en slik stilling.

NMBU ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 ltr. 70-77 (NOK 640.200 – 741.300), avhengig av kvalifikasjoner.

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra sakkyndig utvalg vil bli sendt til alle søkere.

Nærmere opplysninger ved:

generell informasjon til søkere

Shutterstock

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 01.10.2020

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet. Søker skal også vedlegge dokumentasjon av sin utdanningsfaglige kompetanse i en samlet fremstilling. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 20/03646 til NMBU, Handelshøyskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen søknadsfristen.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen