Ledig stilling ved Lovisenberg diakonale høgskole

Førsteamanuensis ved avdeling for bachelorutdanning, 100% fast stilling

Søknadsfrist: 15.08.2019

Lovisenberg diakonale høgskole er tildelt eksterne forskningsmidler og én av våre førsteamanuensiser går derfor over i en 3-årig postdoktorstilling fra 1. august 2019. På bakgrunn av dette ønsker vi å rekruttere en førsteamanuensis som kan bidra til å styrke avdelingens arbeid med utdanningskvalitet, utvikling av studentenes sykepleieridentitet, forskning, og utvikling av sykepleiefaget. Stillingen som lyses ut er en fast stilling.

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole – LDH – er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, og er etablert som eget aksjeselskap. Vi tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå. Høgskolen holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo og er lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg og Lovisenberg Omsorg+. Besøk gjerne våre nettsider www.ldh.nofor nærmere informasjon.

Bachelorutdanningen ved LDH er en fremtidsrettet og praksisnær utdanning. Vi videreutvikler studieprogrammet og skal implementere en helt ny fagplan fra høsten 2020. Per i dag gjennomfører ca. 700 studenter bachelorutdanningen i sykepleie ved LDH. LDH skal drive forskningsaktivitet og utdanning med relevans for dagens og fremtidens helsetjeneste og vi legger vekt på å tilby forsknings- og kunnskapsbasert utdanning. Bacheloravdelingen har i overkant av 40 ansatte. Avdelingens ledelse består av instituttleder og to studieledere.

Tiltredelse etter avtale.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning innen teoretiske studier og praksisstudier
 • Eksamensarbeid
 • Veilede studenter i akademisk skriving, på bachelor- og masternivå
 • Forskning og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt, skrive og publisere vitenskapelige arbeider
 • Forskning i henhold til LDHs gjeldende strategiske satsingsområder
 • Aktiv deltakelse i gjennomføring og kvalitetsforbedring av LDHs utdanningstilbud
 • Bidra til å oppnå LDHs og avdelingens mål knyttet til strategiplaner og handlingsplaner
 • Være pådriver for og delta i arbeidet med å søke forskningsmidler
 • Når aktuelt, veilede på ph.d.-nivå
 • Delta aktivt i en av LDHs forskningsgrupper
 • Nettverksbygging, nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

 • Fullført ph.d.-utdanning innen et relevant fagområde
 • Autorisert sykepleier
 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra undervisning og veiledning. Søker som ikke tilfredsstiller krav til pedagogisk basiskompetanse med fagdidaktikk (minimum 10 studiepoeng) må kvalifisere seg innen to år etter tiltredelse om søker ikke besitter denne kompetansen

Ønsket erfaring, ferdigheter og egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Erfaring med undervisning og veiledning
 • Erfaring med å skrive forskningsprotokoller og søknader om forskningsmidler
 • Kunnskap om og kompetanse til å håndtere ulike forskningsmetoder, uavhengig av problemstilling og forskningsspørsmål
 • Selvstendig, initiativrik og fleksibel, med interesse for å videreutvikle utdanningstilbudene
 • Ha sterk faglig integritet og ambisjoner på vegne av seg selv og sykepleiefaget
 • Evne til å bygge relasjoner og arbeide i team
 • Erfaring fra klinisk arbeid i og/eller forskning rettet mot kommunale helse og omsorgstjenester
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk
 • Gode engelskkunnskaper

Søknadsprosessen

Innen søknadsfristens utløp må følgende sendes elektronisk

 • Søknadsbrev
 • Plan for forskning innenfor LDHs strategiske områder
 • CV, inkludert oversikt over nasjonalt og internasjonalt nettverk
 • Publikasjonsliste
 • Attester og vitnemål
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider

For aktuelle søkere vil innsendte vitenskapelige arbeider bli gjenstand for vurdering av sakkyndig komité. Dersom søker har arbeider som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt HR v/Vera Eilertsen: [email protected]

Det gjennomføres prøveforelesning i forbindelse med intervju.

Vi tilbyr

 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Forskningsgrupper
 • Forskningstid
 • Gode karriereutviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Nyere, flotte lokaler
 • Gode og innovative digitale løsninger

Øvrige opplysninger

Stillingen har stillingsbetegnelse førsteamanuensis med stillingskode 1011. Lønn etter avtale. Lovisenberg diakonale høgskole er medlem av Virke og er bundet av tariffavtale fremforhandlet av Virke.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsfrist: 15.08.2019

Søk på stillingen her