Ledig stilling ved Lovisenberg diakonale høgskole

Førsteamanuensis i avdelingen for master, etter- og videreutdanning, masterstudiet i avansert klinisk sykepleie

Søknadsfrist: 15.08.2019

Ved Lovisenberg diakonale høgskole er det ledig fast stilling i 100% som førsteamanuensis knyttet til masterstudiet i avansert klinisk sykepleie innen feltet allmennsykepleie. Det er ønskelig at søker har en bistilling i kommunehelsetjenesten. Det kan være aktuelt å tilsette i midlertidig stilling som høgskolelektor dersom kvalifiserte søkere ikke melder seg.

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole – LDH – er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, og er etablert som eget aksjeselskap. Vi tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå. Høgskolen holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo og er lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg og Lovisenberg Omsorg+. Besøk gjerne våre nettsider www.ldh.nofor nærmere informasjon.

Begrepene allmennsykepleie og avansert klinisk sykepleie betegner kompetansefelt som er i støpeskjeen i en norsk kontekst, både med hensyn til kompetanseprofil og tjenesteutforming. LDH er blant de første som opprettet et masterstudium i avansert klinisk sykepleie i 2013. Det er stor helsepolitisk interesse knyttet til allmennsykepleierens potensiale for å gi helsehjelp ved langvarig sykdom med akutte episoder av forverring. LDH har fokus på videreutvikling av studiet i tråd med pågående nasjonal prosess for å sikre samfunnets behov i kommunenes helse- og omsorgstjeneste for avansert breddekompetanse.

En avansert klinisk sykepleier med spesialisering i allmennsykepleie arbeider personorientert, kunnskapsbasert og effektivt med klinisk sykepleie og behandling av unge, voksne og eldre pasienter med akutte og langvarige helsebehov.

Høgskolens satsingsområder innen FoU er pasientnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning med særlig oppmerksomhet på sykepleie og tjenesteforbedring i overgangene mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, og pedagogisk forskning med vekt på fagdidaktikk og praksisstudier. Vi søker etter personer med forskningsfokus og interesse for helsevitenskaplige problemstillinger som er relevant for allmennsykepleie og kommunehelsetjeneste. Nettverk nasjonalt og internasjonalt vektlegges, samt at det forventes deltakelse i en av LDHs forskningsgrupper.

Tiltredelse etter avtale.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Undervisning, veiledning inkl. praksisveiledning og eksamensarbeid
 • Aktiv deltakelse i videreutvikling og kvalitetssikring av studieprogrammet
 • Forskning og forskningsveiledning
 • Nettverksbygging, nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

 • Kompetanse på doktorgradsnivå
 • Kompetanse i bruk av både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder er ønskelig
 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra undervisning og veiledning. Krav til pedagogisk basiskompetanse må være innfridd ved ansettelse eller i løpet av to år etter ansettelse
 • Oppdatert klinisk erfaring og kompetanse innenfor kartlegging og vurdering av helsetilstand
 • Kompetanse og interesse for bruk av digitale løsninger for undervisning og klinisk arbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Autorisasjon som sykepleier i Norge

Ønskede egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Evne til å bygge relasjoner og trekke veksler på kompetanse i team
 • Initiativrik og fleksibel, med interesse for å videreutvikle utdanningens innhold og form
 • Innovativ med interesse for å utvikle sykepleie som fag og vitenskap
 • Selvstendighet

Søknadsprosessen

Innen søknadsfristens utløp må følgende sendes elektronisk

 • Søknad
 • CV
 • Publikasjonsliste
 • Attester og vitnemål
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider

For aktuelle søkere til stilling som førsteamanuensis vil innsendte vitenskapelige arbeider bli gjenstand for vurdering av sakkyndig komité. Dersom søker har arbeider som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt HR v/Vera Eilertsen: [email protected].

Det gjennomføres prøveforelesning i forbindelse med intervju.

Vi tilbyr

 • Godt miljø med høy faglig kompetanse
 • FOU-tid
 • Forskningsgrupper
 • Gode og innovative digitale løsninger
 • Veiledning knyttet til videre kompetanseløp
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse etter gjeldende regler

Øvrige opplysninger

Stillingen som førsteamanuensis er plassert i stillingskode 1011, høgskolelektor i stillingskode 1008.

Lovisenberg diakonale høgskole er medlem av Virke og er bundet av tariffavtale fremforhandlet av Virke.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Søknadsfrist: 15.08.2019

Søk på stillingen her