Stilling:

Forskningsleder - Professor / Førsteamanuensis (Institutt for ledelse og organisasjon)

Søknadsfrist: 15. mars 2019

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania har et spennende utdanningstilbud innen ledelse, organisasjon, markedsføring, teknologi, kreativitet, kommunikasjon, innovasjon og forebyggende helsefag fordelt på campuser i Oslo, Bergen og Trondheim. Vi har i tillegg nettstudier og er en akkreditert høyskole med solid økonomi. Alt overskudd i stiftelsen går tilbake til høyskolen, og blir investert til det beste for studentene. Stiftelsen Høyskolen Kristiania har 10 000 studenter og 460 ansatte. Vi har hatt en formidabel vekst de senere årene, men vi skal videre. Ambisjonen er å bli Norges første arbeidslivsuniversitet, og vi håper du har lyst til å være med på denne reisen.

Institutt for ledelse og organisasjon søker etter en forskningsleder med professor-/førsteamanuensiskompetanse, som kan bidra med å videreutvikle instituttets forskning med ansvar for utvikling av fagfeltets ph.d.-grad. Instituttet har om lag 1200 studenter på bachelor- og mastergradsnivå, og vi tilbyr Norges første og største bachelorgrad i HR og personalledelse i Oslo og Bergen. Instituttet tilbyr to mastergrader i ledelse, samt bachelorgrader innenfor service, hotelledelse, reiselivsopplevelse, pedagogikk og innkjøp, både stedbasert og på nett.

Den som tilsettes må ha kompetanse innenfor våre hovedområder ledelse/HR/reiseliv/organisasjonspsykologi, og ha omfattende forskningserfaring innen relevante områder.

Stillingen som forskningsleder er på åremål (fire år) med mulighet for forlengelse.

Stillingen som professor/førsteamanuensis er en fast vitenskapelig stilling.

Ansvaret som forskningsleder innebærer blant annet:

 • Ledelse av instituttets FoU-arbeid
 • Utvikling av instituttets forskningsstrategi i samarbeid med instituttleder
 • Lede arbeidet med å utvikle en ph.d.-grad innenfor fagområdet
 • Fremme og initiere samarbeid på tvers av ulike fagområder på høyskolen
 • Initiere og støtte forskere i søknad om ekstern finansiering
 • Bidra til styrking av sammenheng mellom forskning og undervisning
 • Følge opp og veilede forskere på instituttet, og å ha ansvar for instituttets FoU-midler.

Vi søker en med kompetanse innnen følgende områder:

Erfaring fra ledelse av større forskningsprosjekter og erfaring med deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk. Det er en fordel med erfaring fra studier på ph.d.-nivå gjennom veiledning, undervisning eller ledelse. Erfaring fra innhenting av eksterne forskningsmidler vil bli tillagt vekt.

En del av arbeidsoppgavene vil også være undervisning, veiledning og eksamensarbeid. Instituttet legger stor vekt på gode undervisnings- og formidlingsferdigheter. Videre vil stillingen medføre ansvar for noen av emnene i våre studier, bidrag i høyskolens etter- og videreutdanningsprogrammer, og oppgaver knyttet til høyskolens undervisnings- og forskningsleveranser.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves enten doktorgrad eller vitenskapelige publiseringer og FoU-arbeid som i omfang og kvalitet tilsvarer en doktorgrad. Det legges vekt på gode samarbeidsevner og lederegenskaper. Kandidaten vil inngå i instituttledelsen og være instituttledelers stedfortreder. Aktuelle kandidater vil kunne kommisjonsvurderes.

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Høyskolen Kristiania har konkurransedyktige betingelser i universitets- og høyskolesektoren.

Søknadsfrist: 15. mars 2019

Søknaden sendes elektronisk via vår søknadsportal, og skal inneholde:

 1. Søknadsbrev
 2. CV
 3. Fullstendig liste over publikasjoner, hvor opptil 15 arbeider som ønskes vurdert kan legges ved.
 4. Oversikt over forskningsmeritter
 5. Oversikt over undervisningserfaring
 6. Forskningsplan

For mer informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med:

 • Leder for institutt for ledelse og organisasjon Helene Sætersdal ([email protected]), tlf: 98289231

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Søk på stillingen

Nettside: www.kristiania.no