Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / høyskolelektor innen service- og reiselivsfag, engasjement 2 år

Søknadsfrist 15.03.2019

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania har et spennende utdanningstilbud innen ledelse, organisasjon, markedsføring, teknologi, kreativitet, kommunikasjon, innovasjon og forebyggende helsefag fordelt på campuser i Oslo, Bergen og Trondheim. Vi har i tillegg nettstudier og er en akkreditert høyskole med solid økonomi. Alt overskudd i stiftelsen går tilbake til høyskolen, og blir investert til det beste for studentene. Stiftelsen Høyskolen Kristiania har 10 000 studenter og 460 ansatte. Vi har hatt en formidabel vekst de senere årene, men vi skal videre. Ambisjonen er å bli Norges første arbeidslivsuniversitet, og vi håper du har lyst til å være med på denne reisen.

Institutt for ledelse og organisasjon har om lag 1200 studenter på bachelor- og mastergradsnivå, og vi tilbyr Norges første og største bachelorgrad i HR og personalledelse i Oslo og Bergen. Instituttet tilbyr to mastergrader i ledelse, samt bachelorgrader innenfor service, hotelledelse, reiselivsopplevelse, pedagogikk og innkjøp, både stedbasert og på nett.

Vi søker nå en ny medarbeider som passer inn i vårt allsidige, produktive og hyggelige fagmiljø. I den forbindelse utlyser vi et engasjement i 100 % stilling over to år som førsteamanuensis, førstelektor eller høyskolelektor innen service-, hotell- og/eller reiselivsfag. Hovedarbeidssted kan være Oslo eller Bergen etter nærmere avtale, og uavhengig av arbeidsted må du være villig til å undervise i både Bergen og Oslo.

Det er ønskelig at kandidaten:

 • Har erfaring med innhenting av eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • Har evne til nytenkning og samarbeid
 • Kan vise til forskningssamarbeid og internasjonal publisering
 • Har et aktivt internasjonalt nettverk
 • Har pedagogisk kompetanse. Hvis kandidaten ikke har dette, forplikter kandidaten seg til å gjennomføre høyskolens program i Basiskompetanse i pedagogikk på 15 studiepoeng innen to år.

Vi søker etter en person som både har praktisk erfaring og formell kompetanse innen service-, hotell- eller reiselivsnæringen. Den som søker bør ha stor arbeidskapasitet, ønske om å formidle til og engasjere unge kunnskapssøkende studenter, må trives med sensur og veiledning og like å jobbe i et miljø i stadig utvikling.

En viktig del av arbeidsoppgavene vil være undervisning, veiledning og eksamensarbeid i tillegg til forsknings- og utviklingsarbeid. Instituttet legger stor vekt på gode undervisnings- og formidlingsferdigheter. Den som ansettes må ha evne til å eksponere seg selv og faget sitt i auditorier og i klasserom.

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk flytende, og kan undervise på engelsk. Den som tilsettes må være villig til å undervise ved våre bachelorgrader både i Bergen og Oslo.

Høyskolen Kristiania har konkurransedyktige betingelser i universitets- og høyskolesektoren.

Det er ønskelig at kandidaten har doktorgrad.

Søknadsfrist: 15. mars 2019

Søknaden sendes elektronisk via vår søknadsportal, og skal inneholde:

 1. Søknadsbrev
 2. CV
 3. Fullstendig liste over publikasjoner, hvor opptil 15 arbeider som ønskes vurdert kan legges ved.
 4. Oversikt over forskningsmeritter
 5. Oversikt over undervisningserfaring
 6. Forskningsplan

For mer informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med:

 • Studieprogramleder for service-, reiselivs- og hotellstudiene Olav Johansen ([email protected]), tlf: 970 32 052 eller
 • Leder for institutt for ledelse og organisasjon Helene Sætersdal ([email protected]), tlf: 98289231

Det vil være mulighet for forlengelse av engasjementet etter to år.

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Søk på stillingen

Nettside: www.kristiania.no