Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Førsteamanuensis / Førstelektor / Høgskolelektor innen regnskap, skatt og bedriftsøkonomi

Søknadsfrist: 02.06.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap er det ledig inntil 2 faste stillinger som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og tre masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN).


Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har vel 85 fagtilsatte og 1000 studenter. Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har ni bachelorprogram og ett masterprogram.

Om stillingen:

Stillingene er knytt til Institutt for økonomi og administrasjon, og fagområdene regnskap, skatt og bedriftsøkonomisk analyse.

Arbeidsplassen vil være campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Stillingene er knytt til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, og arbeidsoppgavene vil i hovedsak være undervisning, veiledning, fagutvikling og forskning innen stillingens fagområde.

For søkere med førstekompetanse vil det til stillinga ligge oppgåver knytt til rettleiing av studenter og fagtilsette i kompetanseløp. I tillegg er det også forventningar knytt til vitskapleg produksjon og aktiv deltaking i utvikling av søknadar mot nasjonale og internasjonale finansieringskjelder for forsking.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

Stillingene er tillagt oppgaver innenfor bedriftsøkonomisk analyse, regnskap og skatt. Det kreves derfor solid teoretisk bakgrunn innen disse fagområdene. Relevant og allsidig arbeidserfaring innen økonomisk styring, økonomisk analyse, finans eller regnskap og revisjon vil kunne telle positivt. Andre profiler kan også være aktuelt.

  • For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
  • For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
  • For tilsetting som høgskolelektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende. Videre kreves relevant yrkespraksis og/eller relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergradsnivå.

Dersom de som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato.

Undervisningsspråket er norsk.

Personlige egenskaper:

  • gode formidlingsevne
  • gode analytiske evner
  • gode samarbeidsevner
  • interesse for undervisning

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
  • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingene er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode Førsteamanuensis - 1011 / førstelektor - 1198 / høgskolelektor - 1008.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Førsteamanuensis Hilde Kinserdal, +47 55 58 76 36

2) Assisterende instituttleder Eli Lindblad Rem, +47 55 58 77 16

Søk stillingen