Ledig stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i økonomiske / matematiske fag

Søknadsfrist 30.03.2019

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og tre masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Flere stillinger innen:

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, Institutt for Økonomi og administrasjon, Campus Bergen

Om stillingen:

Ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, Institutt for Økonomi og administrasjon, Campus Bergen er det ledig en 100% faglig stilling. Stillingen skal bidra til styrking av fagmiljøet i matematikk, statistikk og innen økonomiske fag ved instituttet. Per i dag tilbyr vi grunnleggende innføring i matematikk og statistikk i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Vi ønsker primært en økonom med vekt på kvantitativ analyse, alternativt en matematiker med interesse for økonomiske fag.

Arbeidsplassen er campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Ansvar for tilbudet innen matematikk og statistikk
 • Undervisning i matematikk og statistikk på bachelorstudiet. Det kan også være aktuelt med undervisning innen samfunnsøkonomiske fag, finans og økonometri
 • Forskning innen fagområdet
 • Fagutvikling og koordinering av fagområdet i samarbeid med instituttets øvrige campus
 • Det kan også være aktuelt med undervisning i kvantitativ metode på bachelor- og masterstudiet

Kvalifikasjoner:

Til stillingen blir det stilt krav om høyere utdanning (min mastergrad) som økonom med vekt på kvantitativ analyse, alternativt en matematiker med interesse for økonomiske fag. Formell utdanning og kompetanse:

 • høyere utdanning på minimum mastergradsnivå som økonom med vekt på kvantitativ analyse, alternativt en matematiker med interesse for økonomiske fag

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høy kompetanse innen matematikk, statistikk eller kvantitativ økonometri
 • Interesse for og erfaring med relevante digitale verktøy
 • Interesse for og evne til utvikling av undervisning og undervisningsmetoder

Personlige egenskaper:

 • God formidlingsevne
 • Ryddig
 • Utadvendt og samarbeidsorientert

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato.

Undervisningsspråket er norsk.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 - førsteamanuensis/ 1198 - førstelektor / 1008 - høgskolelektor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Førstelektor Heidi Bjørstad, +47 55 58 77 20

2) Assisterende instituttleder Eli Lindblad Rem, +47 55 58 77 16

Søk stillingen