Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor innen vernepleie eller sykepleie

Søknadsfrist 18. desember 2018

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.


Vi er en høgskole i vekst og utvikling som legger vekt på tett og godt samarbeid på tvers av fagmiljø og nærhet til våre studenter. Vi har en solid posisjon i næringslivet med gode relasjoner til våre lokale og regionale partnere. Vi tilbyr et bredt spekter av studier på bachelor- og masternivå, med utgangspunkt i aktuell forskning.

Ved Avdeling for helse- og velferd er det ledig vikariat primært knyttet til bachelorutdanningene i arbeids- og velferdsfag, barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. Vikariatet er tidsbegrenset til 3 år og har oppstått som en følge av at fast ansatt har gått over i stipendiatstilling.

Hovedarbeidsområdet er undervisning, veiledning og fagutvikling, samt oppfølging i forbindelse med studenters praksisstudier. Det ligger også til stillingen å delta i tverrfaglig lærerteam.

Kvalifikasjonskrav

Til stillingen kreves det utdanning på minimum master- eller hovedfagsnivå som vernepleier eller sykepleier. Stillingen ønskes primært besatt av kvalifiserte kandidater med førstekompetanse. God kompetanse og erfaring innen helsefaglige emner er et krav. Ved vurdering av søkerne vil vitenskapelige kvalifikasjoner, erfaring med utadrettet virksomhet og dokumenterte pedagogiske kvalifikasjoner, både teoretiske og praktiske, bli vektlagt. Erfaring med pedagogisk bruk av digitale verktøy vil telle positivt.

Vi legger vekt på at den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Den som ansettes må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, såvel muntlig som skriftlig. Gode engelsk-kunnskaper er en fordel.

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

Vi tilbyr

  • lønn som 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor (kr 490 900 - 720 100) eller 1008 høgskolelektor (412 600 - 636 600). Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
  • gode pensjons- og lånemuligheter gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse, se www.spk.no

Høgskolen i Østfold er en IA-bedrift og vi følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulike nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kontaktpersoner

  • studieleder Nita Ørmen, tlf:414 36 476
  • dekan Terje Grøndahl, tlf:920 98 887

Innsending av søknad og publikasjoner

Du søker elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. All vedlagt dokumentasjon skal være på et skandinavisk eller engelsk språk.

Da din søknad skal vurderes av et sakkyndig utvalg, ber vi deg om å legge ved:

  • fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
  • inntil 10 relevante publikasjoner/arbeider
  • attester og vitnemål

Dokumentasjon som ikke foreligger elektronisk, kan ettersendes - i 3 eksemplarer - senest en uke etter søknadsfristens utløp til: Høgskolen i Østfold v/HR-enheten, B.R.A. veien 4, Pb 700, 1757 HALDEN.

Merk søknad: Ref. 18/01709

Vi gjør oppmerksom på at kun originalmateriell returneres når ansettelsesprosessen er avsluttet.

Dersom du ønsker konfidensiell behandling av din søknad, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Benytt søknadsskjema på denne siden for å sende inn søknad og CV.

Søk på stillingen