Stilling:

Vikariat som førsteamanuensis / førstelektor innenfor fagområdet psykososialt arbeid

Søknadsfrist 12. desember 2018

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.


Vi er en høgskole i vekst og utvikling som legger vekt på tett og godt samarbeid på tvers av fagmiljø og nærhet til våre studenter. Vi har en solid posisjon i næringslivet med gode relasjoner til våre lokale og regionale partnere. Vi tilbyr et bredt spekter av studier på bachelor- og masternivå, med utgangspunkt i aktuell forskning.

Ved Avdeling for helse og velferd er det ledig 50 % vikariat over 2 år som førsteamanuensis/førstelektor. Stillingen er for tiden knyttet til Masterstudium i psykososialt arbeid – helse og sosialfaglig yrkespraksis.

Den som ansettes skal stimulere utviklingen av fagområdet psykososialt arbeid og forventes å initiere og gjennomføre forskning og utviklingsarbeid innen dette området.

Arbeidsoppgaver

 • undervisning, veiledning, sensurering, fagutvikling og forskning innen det psykososiale arbeidsområdet
 • fagansvar for emner
 • veilede og støtte kolleger og unge forskere
 • initiere, formidle og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid innen psykososialt arbeid
 • øke andelen eksternt finansierte prosjekter knyttet til utdanning og forskning
 • engelskspråklig undervisning kan forventes/kreves i tråd med høgskolens internasjonaliseringsstrategier

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad eller tilsvarende innen feltet psykososialt arbeid
 • relevant erfaring og kompetanse fra helse- og sosialfaglig arbeid og/eller psykososialt arbeid innen psykisk helse og/eller rus
 • kompetanse og erfaring med samhandling, endring og organisering av tjenester
 • internasjonal publisering

Søker bør ha

 • veiledningserfaring på mastergradsnivå/ høyere gradsnivå
 • erfaring med tverrfaglig samarbeid med kolleger og med andre aktører og institusjoner
 • erfaring i å delta i, og å bygge nasjonale og internasjonale nettverk
 • forskningskompetanse og evne til å bidra til å utvikle et aktivt forskningsmiljø innen fagområdet
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelsk
 • gode IKT-kunnskaper og interesse for, og/eller erfaring med e-læring
 • evne til å arbeide selvstendig, ta ansvar, vise initiativ og ha gode formidlingsevner, i tillegg til å kunne samarbeide godt med både studenter og kolleger

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

Fast ansettelse i stillingen forutsetter dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom du mangler dette, kan ansettelsen gjøres betinget i inntil tre år. Høgskolen tilbyr eget kursopplegg innen høgskolepedagogikk og kollegabasert veiledning.

Vi tilbyr

 • avhengig av din ansiennnitet og kvalifikasjoner får du lønn som 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor (kr 490 000 - 650 200). Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
 • gode pensjons- og lånemuligheter gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse, se www.spk.no

Høgskolen i Østfold er IA-bedrift og vi følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kontaktpersoner

 • studieleder Nita Ørmen, tlf:414 36 476
 • dekan Terje Grøndahl, tlf:920 98 887

Innsending av søknad og publikasjoner

Du søker elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk eller engelsk.

Da din søknad skal vurderes av et sakkyndig utvalg, ber vi deg om å legge ved:

 • fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
 • inntil 10 relevante publikasjoner/arbeider
 • attester og vitnemål

Dokumentasjon som ikke foreligger elektronisk, kan ettersendes - i 3 eksemplarer - senest en uke etter søknadsfristens utløp til:

Høgskolen i Østfold v/ HR-enheten, Pb 700,1757, HALDEN.

Merk søknad: Ref. 18/01672.

Vi gjør oppmerksom på at kun originalmateriell returneres når ansettelsesprosessen er avsluttet.

Dersom du ønsker konfidensiell behandling av din søknad, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Benytt søknadsskjema på denne siden for å sende inn søknad og CV.

Søk på stillingen