Ledig stilling ved Høgskolen i Østfold

Undervisnings- og forskningsstilling ved Avdeling for helse og velferd

Søknadfrist 29.03.2019

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.


Vi er en statlig høgskole med rundt 7500 studenter og 625 ansatte fordelt på de to studiestedene. Høgskolen har en bred studieportefølje som spenner over alt fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå. Høgskolen arbeider med å etablere et doktorgradsprogram innen fagområdet "Det digitale samfunn".


Høgskolen er sterkt regionalt forankret og har et utstrakt samarbeid med både næringsliv og offentlig sektor. Dette samarbeidet er viktig for utvikling av både høgskolen og regionen. Kjernen i virksomheten vår er å utdanne omstillingsdyktige profesjonsutøvere som samfunnet har behov for.


Vi bidrar til økt forståelse og skaper debatt regionalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling av kunnskap.

Førsteamanuensis i vernepleie

Om stillingen

Ved Avdeling for helse og velferd er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis. Stillingen er knyttet til bachelor- og mastergradsutdanningene med hovedvekt på oppgaver knyttet til bachelor i vernepleie.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedarbeidsområde er undervisning, forskning, oppfølging av studenter i praksis, fagutvikling og formidling, samt å utvikle god undervisning og veiledning for studenter på våre bachelor- og masterutdanninger.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha

· doktorgrad, primært med grunnutdanning som vernepleier

· kompetanse og undervisningserfaring innen filosofiske og etikkrelaterte emner

· relevant forsknings- og fagutviklingserfaring

Den som ansettes må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, såvel muntlig som skriftlig.

Søker bør ha

· erfaring med tverrfaglig samarbeid med kolleger og med andre aktører og institusjoner

· forskningskompetanse og evne til å bidra til å utvikle et aktivt forskningsmiljø innen fagområdet

· gode IKT-kunnskaper og interesse for, og/eller erfaring med e-læring

· evne til å arbeide selvstendig, ta ansvar, vise initiativ og være motivert for å dele kunnskap

· evne til å kunne samarbeide godt med både studenter og kolleger

· erfaring med pedagogisk bruk av digitale verktøy vil telle positivt

· gode engelsk-kunnskaper

· gode formidlingsevner

· studentengasjement

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

Fast ansettelse i stillingen forutsetter dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom du mangler dette, kan ansettelsen gjøres betinget i inntil tre år. Høgskolen tilbyr eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer.

Vi tilbyr

· stillingen lønnes som 1011 førsteamanuensis (kr 490 000 - 650 200). Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering

· gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse

· positivt og utviklende arbeidsmiljø

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og FoU som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge ved:

· CV

· fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt

· dokumentasjon på pedagogisk og digital kompetanse

· relevante attester og vitnemål

Aktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

· studieleder Nita Ørmen tlf: 414 36 476 [email protected]

· dekan Terje Grøndahl tlf: 920 98 887 e-post: [email protected]

Andre opplysninger

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Søk på stillingen


Hjemmeside