Ledig stilling ved Høgskolen i Østfold

Undervisnings- og forskerstilling innen barnehagelærerutdanningen

Søknadsfrist 01.04.2019

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold holder til i Halden og Fredrikstad - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.


Vi er en statlig høgskole i vekst med rundt 7500 studenter og 625 ansatte fordelt på de to studiestedene. Høgskolen er sterkt regionalt forankret og har et utstrakt samarbeid både med næringsliv og offentlig sektor.


Høgskolen har en bred studieportefølje som spenner over alt fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå. Høgskolen arbeider med å etablere et doktorgradsprogram innen fagområdet "Det digitale samfunn".


Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden og har over 130 ansatte og ca. 2000 studenter. Vi utdanner lærere til barnehage og skole, og tilbyr profesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole.


Vi tilbyr følgende masterstudier: barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, spesialpedagogikk, norsk i skolen, samt grunnskolelæreutdanning 1-7 og 5-10.


Våre ansatte driver profesjonsrettet forskning og er organisert i tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksis- og partnerinstitusjoner i inn- og utland.

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor

Om stillingene

Avdeling for lærerutdanning søker medarbeidere til to faste stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor med kompetanse innenfor ett eller flere av fagområdene; pedagogikk, språk og kommunikasjon, organisasjonsutvikling og veiledning, rettet mot barnehagefeltet. Avdelingen har fått i oppdrag å delta i storsatsingen Barnehagebasert regional kompetanseutvikling - REKOMP og stillingene vil i stor grad være knyttet til dette prosjektet.

Kunne du tenke deg å inngå i et spennende team og jobbe med utvikling av ny kunnskap og kompetanseheving innen barnehagefeltet og i barnehagelærerutdanningen, er dette jobben for deg. Stillingene vil by på varierte arbeidsoppgaver, med kompetanseutvikling ute i barnehagene og formidling av erfaringer og kunnskap inn mot barnehagelærerutdanningen.

Arbeidet skal utføres i Nye Viken (hovedsakelig i Østfold og Follo) og noe i Oslo. Du må ha tilgang til bil, være mobil og fleksibel.

Arbeidsoppgaver

Dine ansvars- og arbeidsområder vil i hovedsak være:

 • undervisning, veiledning og koordinering i studieprogram
 • deltakelse i det barnehagebaserte regionale kompetanseutviklingsprosjektet, REKOMP
 • samarbeid med praksisfeltet og eksterne aktører
 • profesjonsrettet tverrfaglig forsknings- og utviklingsarbeid

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha:

 • minimum mastergrad/hovedfag i pedagogikk, barnehagepedagogikk, norsk, språk/kommunikasjon, organisasjonsutvikling eller annen relevant utdanning
 • didaktisk og pedagogisk kompetanse relevant for barnehage
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk

I tillegg vektlegger vi:

 • erfaring fra arbeid i barnehage
 • undervisningserfaring fra høgskole eller universitet
 • kompetanse knyttet til temaområdet Pedagogisk arbeid i barnehagen
 • kompetanse knyttet til temaområdet Et inkluderende miljø for omsorg, lek og læring
 • kompetanse knyttet til temaområdet Barnehagens verdigrunnlag
 • kompetanse knyttet til temaområdet Språk og kommunikasjon
 • erfaring fra relevant prosjektarbeid og forskning- eller utviklingsarbeid knyttet til barnehagen
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • gode IT-kunnskaper i relevante systemer
 • dokumentert erfaring i bruk av digitale undervisningsmetoder

Egenskaper vi ønsker:

 • gode formidlingsevner
 • studentengasjement
 • gode samarbeidsevner

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

Søkere med førstekompetanse vil bli foretrukket der søkerne for øvrig stiller likt.

Fast ansettelse i stillingen forutsetter dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom du mangler dette, kan ansettelsen gjøres betinget i inntil tre år. Høgskolen tilbyr eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer.

Vi tilbyr

 • stillingen lønnes som 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor mellom kr 515 200- 682 200, eller som høgskolelektor mellom kr 435 500- 607 700. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.
 • gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og FoU som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge ved

 • CV
 • fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
 • dokumentasjon på pedagogisk og digital kompetanse
 • relevante attester og vitnemål

Aktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

Andre opplysninger

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Søk på stillingen


Hjemmeside