Ledig stilling ved Høgskolen i Østfold

Undervisnings- og forskerstilling i matematikkdidaktikk

Søknadsfrist: 01.04.2019

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.


Vi er en statlig høgskole med rundt 7500 studenter og 625 ansatte fordelt på de to studiestedene. Høgskolen har en bred studieportefølje som spenner over alt fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå. Høgskolen arbeider med å etablere et doktorgradsprogram innen fagområdet "Det digitale samfunn".


Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden og har over 130 ansatte og ca. 2000 studenter. Vi utdanner lærere til barnehage og skole, og tilbyr profesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole.


Vi tilbyr følgende masterstudier: barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, spesialpedagogikk, norsk i skolen, samt grunnskolelæreutdanning 1-7 og 5-10.


Våre ansatte driver profesjonsrettet forskning og er organisert i tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksis- og partnerinstitusjoner i inn- og utland.

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor

Om stillingen

Avdeling for lærerutdanning søker etter en dyktig medarbeider i matematikkdidaktikk. Vi ser etter deg som er utviklingsorientert og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor vil i hovedsak være knyttet til de 5-årige lærerutdanningene. Arbeid mot etter- og videreutdanningene må påberegnes.

Arbeidsoppgaver

Dine ansvars- og arbeidsområder vil i hovedsak være

· undervisning, veiledning, vurdering og koordinering i studieprogram

· samarbeid med praksisfeltet og eksterne aktører

· profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid

· etter- og videreutdanning

Den som ansettes forventes å bidra inn i arbeidet med å vurdere og videreutvikle studietilbudet, samt initiere og følge opp søknader om eksterne forskningsmidler.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha

· mastergrad/doktorgrad i matematikkdidaktikk eller tilsvarende

· god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk

I tillegg vektlegger vi

· didaktisk og pedagogisk kompetanse for barnehage og/eller grunnskole

· erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid relevant for lærerutdanning eller barnehagelærerutdanning

· erfaring med å søke om eksterne forskningsmidler

· dokumentert erfaring i bruk av digitale undervisningsmetoder

· god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Personlige egenskaper

· gode formidlingsevner

· god evne til å motivere og legge til rette for studenters læringsarbeid

· gode samarbeidsevner

· god evne til tverrfaglig nytenkning

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

Søkere med førstekompetanse vil bli foretrukket der søkerne for øvrig stiller likt.

Fast ansettelse i stillingen forutsetter dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom du mangler dette, kan ansettelsen gjøres betinget i inntil tre år. Høgskolen tilbyr eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer.

Vi tilbyr

· stillingen lønnes som 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor mellom kr 515 200 - 682 200, eller som 1008 høgskolelektor mellom kr 435 500 - 607 700. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.

· gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse

· positivt og utviklende arbeidsmiljø

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og FoU som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge ved

· CV

· fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt

· dokumentasjon på pedagogisk og digital kompetanse

· relevante attester og vitnemål

Aktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

· Studieleder Jarl Hagen tlf: 69 60 84 20 e-post: [email protected]

· Seksjonsleder Marianne Maugesteen tlf:69 60 83 14 e-post: [email protected]

Andre opplysninger

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Søk på stillingen

Hjemmeside