Stilling:

Førsteamanuensis - Master i samordning av helse- og velferdstjenester

Søknadsfrist 12. desember 2018

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.


Vi er en høgskole i vekst og utvikling som legger vekt på tett og godt samarbeid på tvers av fagmiljø og nærhet til våre studenter. Vi har en solid posisjon i næringslivet med gode relasjoner til våre lokale og regionale partnere. Vi tilbyr et bredt spekter av studier på bachelor- og masternivå, med utgangspunkt i aktuell forskning.

Ved Avdeling for helse og velferd er det ledig vikariat i stilling som førsteamanuensis. Vikariatet er tidsbegrenset til 3 år, og har oppstått som følge av at faste ansatte blir engasjert i et eksternfinansiert prosjekt. Vikariatet er knyttet til bachelor- og mastergradsutdanningene i velferdsfag, med hovedvekt på oppgaver knyttet til Master i samordning av helse- og velferdstjenester.

Vi søker etter en medarbeider som kan bidra til å styrke utdanningenes undervisnings- og forskningsvirksomhet innenfor organisering/samordning av helse- og velferdstjenester. Søker skal ivareta helse- og velferdspolitiske tema, med vekt på organisasjonsteoretiske perspektiver på samordning og helhetlige tjenester.

Viktige oppgaver vil være å undervise og veilede studenter, veilede kollegaer og bidra i nasjonale og internasjonale nettverk. Det legges vekt på søkers forskningskompetanse og evne til å bidra til utvikling av forskningsmiljøet innenfor fagområdet. Det er en forutsetning at søker har evne og vilje til å jobbe tverrfaglig, og evner å samarbeide med andre aktører og institusjoner.

Arbeidsoppgaver:

 • formidle og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid innenfor helse- og velferdspolitiske tema med vekt på organisasjonsteori og samfunnsvitenskapelig forståelse
 • undervise og veilede studenter
 • engelskspråklig undervisning kan forventes/kreves i tråd med høgskolens internasjonaliseringsstrategier
 • bidra til å øke andelen eksternt finansierte forskningsprosjekter

Den som ansettes må arbeide selvstendig, ta ansvar, vise initiativ og ha gode formidlingsevner, i tillegg til å kunne samarbeide godt med både studenter og kolleger.

Kvalifikasjonskrav:

 • doktorgrad i et relevant fagområde rettet mot organisering/samordning i helse- og velferdssektoren
 • dokumentert forskningskompetanse innenfor samfunnsvitenskapelig emner
 • kunnskap om, og oversikt over tjenestetilbudet og utfordringene i helse- og velferdssektoren
 • erfaring med prosjektutvikling
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

Vi tilbyr

 • lønn som 1011 førsteamanuensis (kr 490 900 - 650 200). Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
 • gode pensjons- og lånemuligheter gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse, se www.spk.no

Høgskolen i Østfold er IA-bedrift og vi følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kontaktpersoner

Innsending av søknad og publikasjoner

Du søker elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. All vedlagt dokumentasjon skal være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Da din søknad skal vurderes av et sakkyndig utvalg, ber vi deg om å legge ved:

 • fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
 • inntil 10 relevante publikasjoner/arbeider
 • attester og vitnemål

Dokumentasjon som ikke foreligger elektronisk, kan ettersendes - i 3 eksemplarer - senest en uke etter søknadsfristens utløp til: Høgskolen i Østfold v/HR-enheten, B.R.A. veien 4, Pb 700, 1757 HALDEN.

Merk søknad: Ref. 18/01670.

Vi gjør oppmerksom på at kun originalmateriell returneres når ansettelsesprosessen er avsluttet.

Dersom du ønsker konfidensiell behandling av din søknad, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Benytt søknadsskjema på denne siden for å sende inn søknad og CV.