Stilling:

Professor / førsteamanuensis (Institutt for militær ledelse og operasjoner)

Søk nadsfrist: 31. oktober 2018

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som ansatt ved Forsvarets høgskole blir du en del av Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt. Forskning og utvikling ved høgskolen skal bidra til å ivareta Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold.

Ved Forsvarets høgskole/Institutt for militær ledelse og operasjoner er det ledig stilling som professor/førsteamanuensis i militær ledelse.

Institutt for militær ledelse og operasjoner består av 37 stillinger inndelt i tre seksjoner: Seksjon for militære fellesoperasjoner, seksjon for internasjonal virksomhet og seksjon for militær ledelse og idrett. Stillingen vil være tilknyttet seksjon for militær ledelse og idrett med kjernekompetanseområdene: operativ ledelse, lederutvikling, militær ledelseskultur, profesjonsidentitet, styring og idrett.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Forskning og formidling innen militær ledelse, herunder ansvar for å følge opp FoU-prosjekter
 • Bidra til emneutvikling, gjennomføre undervisning, rådgivning og veilednng innen fagområdet militær ledelse, herunder bidra ved behov til utvikling av nye emner
 • Bidra til å utvikle fagområder gjennom å arrangere og delta på fagkonferanser mv
 • Veiledning av mastergrads- og doktorgradsstudenter, samt utføre eksamensarbeid

KVALIFIKASJONER

 • Dr. grad innen relevant fagområde (eksempelvis organisasjon og ledelse, psykologi) eller tilsvarende kompetanse på dr. gradsnivå. For professorstillingen kreves omfattende vitenskapelig prouksjon og erfaring utover førstestillingsnivå.
 • Dokumentert vitenskapelig produksjon innenfor fagfeltet ledelse og organisasjonsteori/organisasjonspsykologi / tilsvarende
 • Bred innsikt og erfaring med bruk av samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder
 • Relevant undervisningserfaring og undervisningskompetanse
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret før tiltredelse
 • Erfaring fra veiledning innen relevante fagområder
 • Kriterier for ansettelse i stilling fremgår forøvrig av: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • Intervju og prøveforelesning på påregnes. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler vil bli ilagt vekt, hvor det legges særlig vekt på relevante vitenskapelige arbeider de siste fem år
 • Den som ikke har formell høgskolepedagogisk kompetanse eller kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, skal innen to år etter ansettelse gjennomgå godkjent kurs i høgskolepedagogikk
 • Det legges vekt på om søker har god kjennskap til Forsvarets militære organsasjon og virksomhet

UTDANNINGSRETNING

 • Psykologi
 • Administrasjon og ledelse

UTDANNINGSNIVÅ

 • Høyskole/Universitet, Doktorgrad

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og norsk (alternativt annet skandinavisk språk)
 • Gode samarbeidsevner
 • Utviklings- og løsningsorientert, initiativrik med gjennomføringsevne
 • Engasjement for fagfeltet og studentveiledning

SPRÅK

 • Dansk
 • Svensk
 • Engelsk
 • Norsk

VI TILBYR

 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksitidordning
 • Trening i arbeidstiden
 • FHS har et godt arbeidsiljø og sentral beliggenhet
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som professor kode 1013, ltr 69-77, (pt kr 619 300 - 731 400 brutto per år), som førsteamanuensis kode 1011 (ltr 65-73, (pt. kr 576 100 - 670 000 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonkasse

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

KONTAKT

Navn: Hilde Solheim (Oberst)

Telefon: (+47) 990 90 079

SØK HER